Selvitykset ja analyysit

                           

Asiakkaan kehittämisprosessin eri vaiheisiin liittyen sekä myös erillisinä toimeksiantoina asiakkailtamme  teemme mm. seuraavanlaisia selvityksiä ja analyysejä:

  • laatu-/ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmän kehitystä varten yrityksen toiminnallinen kokonaiskartoitus kehittämistarpeiden selvittämiseksi (toimintajärjestelmä)

  • esiauditoinnit

  • ympäristövaikutusten arvioinnit, ympäristöselvitykset ja ympäristöauditoinnit

  • vaara-analyysit, riskikartoitukset turvallisuusanalyysit ja turvallisuusauditoinnit

  • prosessianalyysit ja prosessiselvitykset sekä prosessiauditoinnit

  • sisäisten kehitysmenettelyjen (jatkuva parantaminen) toimivuuden ja kehitystarpeiden arviointi

  • johtamisen toimintamallien ja toimivuuden arviointi osana johtamisen ja/tai johtamisprosessien kehittämistä

  • laatupalkintoarvioinnit