Toimittajahallinnan  kokonaisuus  LYTO

1. Toimittaja-arviointi ja  -hyväksyminen -  1. hyväksyminen

2. Järjestelmä- ja kriteerikehitys

3. Toimittaja-auditoinnit

4. Toimittajien itsearvioinnin  toimintamalli ja kriteerit

5. Toimittajien suorituskyvyn  arviointi - toimittajaseuranta

6. Säännöllinen toimittaja-  arviointi johdon kanssa

7. Toimittajatietokannan  kehitys ja koordinointi

8  Toimittajayhteistyön  toimintamallit

9. Toimittajareklamaatioiden  käsittelymenettely ja  koordinointi