Laatu-,Ympäristö-, Turvallisuus- ja Operatiivisten toimintojen ja prosessien  (LYTO) hoitaminen yhdessä yritysjohdon ja  muun henkilöstön kanssa 

1. Toiminnan suunnittelu  yhdessä johdon kanssa

2. Johdon katselmusten  toteutus ja johtamisen kehittäminen

3. Sisäisten auditointien  suunnittelu ja toteutus

4. Toiminta-/LYT-järjestelmän  ylläpito, päivitys ja kehittä-  minen

5. Jatkuvan parantamisen  menettelyjen toiminta /  toiminnan kehittämisen  koordinointi ja ohjaus

6. Prosessien kehittäminen ”laatupäällikkönä”

7. Henkilöstön työhyvinvointi ja -turvallisuus

8. Koulutus ja kehittäminen  mm. seuraavissa asioissa:

1. LYT - perusteet, standardien  tunteminen, prosessi- ja  muu johtaminen.  Jatkuva parantaminen. 

2. Operatiiviset prosessit  (tuotanto, osto, T&K,...) 

3. Projektinhallinnan toimintamalli