SOPIMUSPOHJAINEN LAATU-, YMPÄRISTÖ- JA/TAI TYÖTURVALLISUUSASIOIDEN, MAHDOLLISESTI MUIDENKIN OPERATIIVISTEN ASIOIDEN HOITO ASIAKASYRITYKSESSÄ.

Toteutus - yleistä
 

  • tilapäiseen tarpeeseen  hengähdysaikaa  jotta pysyvä henkilö saadaan valittua

  • joissakin tapauksissa asiaan liittyy sisäisenä kehittäjäroolina muun organisaation ajatusmallien  ja muutosvastarinnankin poistaminen ja prosessienkin kehittäminen (vrt. muutosjohtaminen)

  • voi olla yhteisresurssointi yritysryhmälle ja/tai konsernille

  • toimeksiannon pituus 3-12 kk (sopimuksen mukaan pitempikin)

  • veloitus/korvaus työn sitovuuden ja muihin toimeksiantoihin vaikuttavuuden mukaan

  • usein asiaan liittyy avustaminen pysyvän henkilön rekrytoinnissa

Laatu- ympäristö- ja/tai TTT/OHSAS-päällikköpalvelut

Tarjoamme tarvepohjaisesti räätälöityä vuokralaatupäällikköpalvelua joko tilapäiseen tai pysyvämpään tarpeeseen. 

Sovittavalla tavalla palvelu voi sisältää mm.

-          järjestelmäylläpidon 

-          yrityksen laatu-ympäristö- ja/tai turvallisuusryhmien vetäminen/koulutus

-          palautekäsittelyn ohjauksen ja analysoinnin

-          sisäiset auditoinnit

-          raportoinnin johdolle/johdon katselmus jne.

TARJOAMME LISÄKSI MYÖS OPERATIIVISTEN TOIMINTOJEN JA PROSESSIEN SOPIMUSPOHJAISTA JA AIKAAN SIDOTTUA VASTUUN OTTAMISTA. NÄIN KOKONAISUUDELLE TULEE LYHENNE LYTO!  

 Samalla voimme asiakkaan toiveista, tarpeista ja tilanteesta riippuen kehittää asiakkaan toiminta-/johtamisjärjestelmää toimivammaksi sekä kouluttaa tekemisen yhteydessä henkilöstöä osallistumaan toimintajärjestelmän hyödyntämiseen ja kehittämiseen!

Ero konsultointiin on tässä selvä: konsultti suosittelee, sopimusperusteinen tekijä ottaa vastuun ja tekee asioita yhdessä yritysjohdon kanssa - usein juuri heitäkin sparraten!  Kustannukset sovitaan työmäärän mukaan, mutta ne ovat suhteessa muihin vaihtoehtoihin erittäin kohtuulliset!

Oheisena osa-alueiden mahdollisuuksia  -  esimerkkejä vastuullemme otettavista toiminnoista! Räätälöidään tarpeen mukainen yhdistelmä!

 Katso myös asiaa koskeva tarjouksemme!

Jos tarvitset apua em. asioiden hoitamisessa  älä turhaan jää murehtimaan tilannetta, vaan ota yhteyttä - autamme mielellämme!

OLEMME SINUA JA YRITYSTÄSI VARTEN! Ota yhteyttä!