Toimittaja-auditointi

09.00     Kahvi ja ilmoittautuminen/esittäytyminen

09.15     Järjestelmäperusteet ja tavoitteet

 1. Tavoitteet koulutukselle

 2. Toimintajärjestelmän merkitys yritykselle ja henkilöstölle

  1. miksi sitä tarvitaan, miksi se meillä on?

  2. mitä se ei saa olla/tuoda mukanaan?

 3. Laadunhallinnan 8 periaatetta

 4. ISO 9001/14001/18001/22000 vaatimuksetja niiden huomiointi auditoinnissa

10.00   Toimittaja-Auditointiprosessi  

 1. Toimittaja-auditoinnin tarkoitus ja merkitys

 2. Auditoinnin suunnitteleminen 

 • taustatiedot

 • kokemukset toimittajasta

 • toimittajan järjestelmädokumentoint

11.30   Lounas  

12.30   Toimittaja-Auditointiprosessi, jatkuu

 1. Auditoinnin toteutus

  • tutustumiskierros

  • muutokset edellisen kerran jälkeen

  • dokumentointiin tutustuminen

  • organisointti, resurssit ja pätevyydet

  • kehittämismenettelyt

  • pääprosessit (myynti, tuotanto, laatu)

  • laadunvarmistus ja  - valvonta

  • mittaaminen

       2. Auditointien raportointi,korjaavat toimenpiteet ja seuranta

 

15.30                           Kehittyminen auditoijana, yhteenveto

Kahvia sopivissa väleissä!

n. 16.00      Lopetus