TUOTTAVUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN YHDISTÄMINEN 

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin osatekijät toimintajärjestelmässä 

MKC Finland Oy  auttaa asiakasyritystään menestymään mm. parantamalla yrityksen työhyvinvointia - henkilöstön jaksamista, motivoitumista ja sitoutumista yrityksen tavoitteisiin sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia työhönsä ja yrityksen toimintaan.

                

Asiakaskohtaisen sopimuksen ja tavoitteiden mukaisesti em. koskee

  • Toiminnan suunnittelua ja johtamista

  • Prosessien hallintaa, kehittämistä ja johtamista

  • Toiminnan kehittämistä ja jatkuvan parantamisen menettelyjä organisaatioon sisäänrakennettuna

  • Henkilöstön hyvinvointia ja motivointia avoimella ja sitouttavalla osallistumisella

  • Fyysisiä ja psyykkisiä työolosuhteita parantamalla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia

Johtuen pitkästä taustastamme yritysten kouluttajana, konsulttina ja kehityspartnerina tunnemme hyvin tekijät, joista tuottavuus ja toisaalta henkilöstön hyvinvointi on kiinni. Koulutuspaketti  räätälöidään asiakkaan oman tarpeen mukaisesti.

              

Katso myös Konsultointipuoli!