Tuloksellinen johdon katselmus

Johtamisjärjestelmästandardit ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 18001 sisältävät kaikki vaatimuksen toteuttaa johdon katselmus.

Määritykset ovat standardikohtaisesti sinänsä selkeitä, mutta syystä tai toisesta johdon katselmusta sovelletaan yrityksissä yllättävän monella, ja usein lähinnä muodollisella tavalla . 

   

Johdon katselmuksen tulisi olla laatu-, ympäristö- ja/tai TTT- järjestelmän "kruunu", jonka toteuksen edelleen tulisi varmistaa ja ohjata niin järjestelmän toimintaa kuin sen tuomia hyötyjä yritykselle ja liiketoiminnalle. 

Tuloksellinen johdon katselmus-koulutus pureutuu asian ytimeen, miksi johdon katselmusta tarvitaan, mitkä ovat sen tavoitteet ja kuinka ne saavutetaan.

Johdon katselmuksen lähtötietoina käytetään hyvin kattavasti järjestelmän ja mm. prosessien tuottamaa tietoa, joka pitäisi saada käsiteltyä järkevällä ja tuloksellisella tavalla lyhyessä ajassa.

Johtoryhmien kaikki jäsenet eivät ole välttämättä aina järjestelmän toiminnasta parhaiten perillä, vaikka yleensä pitäisi. Johdon katselmuksessa pitäisi siksi käsitellä asiakohtaisia yhteenvetoja ja toimenpidesuosituksia,  joita linjaorganisaation "todelliset asiantuntijat ja ammatilaiset"  ovat etukäteen valmistelleet.

Johdon katselmuksen tulisi olla aktiivien osa johtamista, johtamismenettelyjä niin, ettei johtoa turhauteta "tårta på tårta" käsittelyillä, ainakaan yhtään enempää kuin on välttämätöntä.

Kohderyhmä

Yrityksen johtoryhmä, laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiantuntijat/- päälliköt sekä kaikki kehittämisestä vastuussa olevat henkilöt.

Koulutus antaa käytännölliset ja perusteelliset johdon katselmuksen perusteet (laatu, ympäristö, turvallisuus) samalla kun se parantaa osallistujien  ymmärrystään ko. järjestelmistä yleensäkin. 

Kouluttaja

Kouluttajana toimii liikkeenjohdon konsultti, pääarvioija DI Markku Kylmänen 


Koulutuspaikka- ja aika

Koulutuspaikka asiakkaan omissa tiloissa tai tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Koulutuksen kesto määräytyy tapauskohtaisesti asiakkaan tavoitteiden ja käsittelylaajuuden mukaisesti – 1-3 päiväiseksi.

Pyydä yrityskohtainen tarjous!