Riskienhallinta

Riskienhallinta on ollut systemaattisena  menestymisen ja olemassa olemisen varmistusmenettelynä hyvin menestyvissä yrityksissä jo pitkään.

Nyt vaatimus riskienhallinnan soveltamisesta on mukana myös johtamisstandardeissa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 tulee myös uuteen ISO 45001:een.

Kehitämme riskienhallintaa käytännössä asiakasprojekteissamme aktiiviseksi osaksi yrityksen toimintaa.

Koulutuksissamme käymme asiakkaan tarpeet ja tilanteen huomioiden läpi ainakin seuraavat asiat:

 • ISO 9001:2015/14001:2015 vaatimukset koskien riskienhallintaa
 • Tärkeimmät määritykset
 • Riskienhallinnan kokonaisprosessi (tarvittaessa syventäen ISO 31000:een)

 • Riskienhallinnan käytännön toteutus
  • riskienhallinnan käytännön työkalut
  • riskienhallinnan eri tasot
   • yritystaso
   • tilaus-toimitusprosessi/projekti
   • prosessit
  • arkipäivän riskienhallinta liittyen jatkuvaan parantamiseen (PDCA)
  • riskienhallinta eri organisaatio- ja palaveritasoilla (PDCA)

Koulutuksen kohderyhmä

Yritysjohto, prosessien omistajat, operatiivinen johto, esimiehet sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiantuntijat yrityksessä.


Kurssin sisältö ja ohjelma
 

Määritetään em. asiakokonaisuuksien  mukaisesti yrityskohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii liikkeenjohdon konsultti, pääarvioija DI Markku Kylmänen  
 

Koulutuspaikka- ja aika
 
Koulutuspaikka asiakkaan omissa tiloissa tai tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Koulutuksen kesto määräytyy tapauskohtaisesti asiakkaan tavoitteiden ja käsittelylaajuuden mukaisesti – 1-3 päiväiseksi.

 


Pyydä yrityskohtainen tarjous!