Jatkuva parantaminen aktiivisena osana yrityksen toimintaa - kurssiohjelmamalli

Koulutuspäivä – 08.30 – 16.30  

 • Avaus, esittely, ohjelma ja kahvi
 • Tavoiteasetanta koulutukselle
 • Jatkuva parantaminen vs. oppiva organisaatio
 • Johtamisstandardien vaatimukset jatkuvalle parantamiselle
  • ISO 9001/14001/18001
 • Palautteen muodot
  • asiakaspalaute
  • sidosryhmäpalaute
  • sisäinen palaute/henkilöstön palaute ja kehitysehdotukset (aloitteet)
  • tuote- ja prosessilaatu
  • ​toimittajalaatu
  • toiminnan laatu
  • henkilöstötyytyväisyyys/henkilöstölaatu
  • ympäristöasioiden hallinta
  • vaaratilanteet, läheltä-piti

 • Palautteen käsittelyprosessit
  • Sisäisten palaverien rooli - prosessit
  • Riskienhallinta
  • Johdon rooli – jatkuva parantaminen johtamisessa

 • Keskustelu ja päivän päätös

                   


Koulutus toteutetaan em. teemojen pohjalta yleensä joko 1- tai 2-päiväisenä.