ISO9001/14001/18001_45001-standardien vaatimukset ja niiden integrointi yhtenäiseksi toimintajärjestelmäksi -kurssiohjelmamalli


Kurssin sisältö ja ohjelma

Johtuen kolmen standardin vaatimusten ja perusteiden laajuudesta sekä asiakasyrityksen tarpeiden monimuotoisuudesta vaihtelee koulutuksen sisältö luonnollisesti hyvinkin paljon.

Olennaisia osakokonaisuuksia – moduleja – joista koulutus muodostuu ovat seuraavat:


1. ISO 9001:2015 vaatimukset ja soveltaminen käytännössä

  • perusmääritykset
  • dokumentointiin liittyvät vaatimukset
  • johtaminen
  • resurssien hallinta
  • tuotteen toteuttaminen (operatiiviseen toimintaan liittyvät vaatimukset)
  • mittaus, analysointi ja parantaminen
  • käytännön toteutusmalleja
     

2. ISO 14001:2015 vaatimukset ja soveltaminen käytännössä

  • perusmääritykset
  • johtaminen ja suunnittelu
  • järjestelmän toteuttaminen ja toiminta – dokumentointi, viestintä, toiminnan ohjaus
  • arviointi – tarkkailu ja mittaukset, poikkeamat, sisäiset auditoinnit
  • johdon katselmus
  • käytännön toteutusmalleja

3. OHSAS 18001/ISO 45001 vaatimukset ja soveltaminen käytännössä

  • perusmääritykset
  • johtaminen ja suunnittelu
  • järjestelmän toteuttaminen ja toiminta – dokumentointi, viestintä, toiminnan ohjaus
  • arviointi – vaaratilanteiden tutkinta, poikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja ehkäisevät toimenpiteet
  • sisäiset auditoinnit
  • johdon katselmus
  • käytännön toteutusmalleja

4. ISO 9001/14001/OHSAS 18001_ISO 45001 standardien yhteiset vaatimukset ja niiden soveltaminen

  • Yleinen standardien rakenne
  • Toimintaympäristö
  • Sidosryhmät
  • Riskien ja mahdollisuuksien hallinta
  • Johtaminen läpi organisaation
  • Päämäärät, tavoitteet, ”mittaaminen”
  • Resurssien hallinta ja vastuut - osaaminen ja pätevyydet
  • Dokumentoinnin hallinta - dokumentoitu tieto
  • Osaamisen hallinta - organisaation tietotaidon säilyttäminen ja kehittäminen
  • Viestintä ja tiedottaminen
  • Lakisääteiset vaatimukset
  • Jatkuva parantaminen - riskien ja ongelmien hallinnalla
  • Toiminnan ja prosessien hallinta
  • Ulkoistettujen palvelujen hallinta
  • Sisäiset auditoinnit
  • Johdon katselmus

5. Toimintajärjestelmän dokumentointi ja kuvaaminen

  • toteutus sähköisenä käyttöliittymänä – tiedon jakaminen ja käytettävyys
  • dokumentoinnin muodot, tasot ja toteutus
  • prosessien kuvaaminen – ydinprosessit/tukiprosessit
  • toiminnan kuvaaminen ja kriteerit
  • järjestelmän ylläpitovastuut

Yleisimmät toteutusvaihtoehdot:


A.Yhden järjestelmästandardin sisältöön keskittyvä koulutus – 1 pv


B.Kahden järjestelmästandardin sisältöön keskittyvä koulutus – 2 pv (poikkeustapauksissa 1 pv)


C.Kolmen järjestelmästandardin sisältöön keskittyvä koulutus, yleisesti laajennettuna toimintajärjestelmäkoulukseksi – 2-3 pv