ISO 9001/ ISO 14001/ISO 18001-

standardien vaatimukset ja niiden integrointi    yhtenäiseksi toimintajärjestelmäksi

Koulutuksessa käydään läpi asiakasyrityksen haluamalla painotuksella ja valinnalla standardien vaatimukset, niiden toisiaan vastaavuudet ja soveltaminen. Standardien läpikäyntitarkkuus riippuu myös yrityksen/osanottajien osaamisen tasosta – räätälöitynä koulutuksesta saadaan paras mahdollinen tulos irti.

 


Standardit ovat ”sukulaisia” keskenään ja eräänlaisena emona on pidettävä laatustandardia ISO 9001. Toimintajärjestelmää kehitettäessä, mikäli siihen kuuluu useampia johtamistandardeista, perustan määrittää järjestelmä- ja kehitysmielessä ISO 9001. Lähtien siitä käydään ISO 14001 ja ISO 18001 standardien erityisvaatimukset läpi sekä selvitetään, kuinka nämä saadaan optimaalisesti toimimaan integroidussa – yhdessä – toimintajärjetelmässä.

Standardien käyttöä ja soveltamista yrityksissä ja liiketoiminnan johtamisessa/toimintajärjestelmässä  on vahvasti parantanut vuonna 2015 alkanut ja 2018 oletettavasti loppuun saatettava standardien harmonisointi niin vaatimuksien kuin rakenteenkin suhteen.  Vaikka näin onkin, ei toimintajärjestelmää ole syytä toteuttaa standardirakenteen vaan oman yrityksen toimintojen ja palvelujen mukaan ja niiden pohjalta. Tästä esimerkki ohessa:


MKC Finland Oy:n kokemus stardardien kehittämistyössä, sertifioinnissa kaikkien ko. standardien pääauditoijana/Inspecta Oy sekä yli 30 vuoden konsultointikokemus mahdollistavat erittäin konkreettisen ja monipuolisen toteutusvaihtoehtojen tarjonnan – tätä hyödynnetään yrityksen tilanteen ja tarpeiden mukaisesti!

Kohderyhmä

Kohderyhmänä asiakasyrityksen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiantuntijat, järjestelmävastaavat ja muut ko. toiminnoissa työskentelevät.

Koska toimintajärjestelmä on johtamisjärjestelmä on koulutus erittäin hyödyllinen myös yritysjohdolle, operatiiviselle johdolle ja esimiehille sekä koko henkilöstölle.

Kurssin sisältö ja ohjelma

Oheisena!

Kouluttaja

Kouluttajana toimii liikkeenjohdon konsultti, pääarvioija DI Markku Kylmänen  

Koulutuspaikka- ja aika

Koulutuspaikka  asiakkaan omissa tiloissa tai tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Koulutuksen kesto määräytyy tapauskohtaisesti asiakkaan tavoitteiden ja käsittelylaajuuden mukaisesti – 1-5 päiväiseksi.
 

Pyydä yrityskohtainen tarjous!