Esimies ja johtamisjärjestelmä - avaimet molemmin puoliseen hyötyyn

Laaja koulutus-, konsultointi- ja sertifiointikokemus on nostanut esille tässä esitetyn ongelmatiikan ja siten koulutustarpeen. Asiat, vastuut ja/tai organisointi ei suinkaan aina ole kovin selvä!

              

Yrityksen johto ja esimiehet, heidän johtamisjärjestelmäymmärryksensä ja soveltamisensa käytännössä hyvin pitkälle ratkaisevat sen,  kuinka hyvin  yritys saa johtamisjärjestelmästään (laatu-, ympäristö- ja/tai TTT/OHSAS- järjestelmä) hyötyä.

Huolimatta vilpittömästä yrityksestään toimia halutulla tavalla ja samoin hyödyttää järjestelmäasioita omassa työssään monella esimiehelllä ei ole perehdytyksen puutteellisuudesta tai muusta syystä tarvittavaa osaamista ja ymmärrystä  toimia tarkoitetulla tavalla.

Motiivi asiaan kuitenkin on usein vahvana olemassa - paine johdon suunnalta ja toisaalta esimerkkinä oleminen ja oma motivaatio johtaa asioita oman henkilöstön suuntaan.

Koulutuksessa käydään läpi asiakasyrityksen haluamalla painotuksella ja valinnalla standardien vaatimukset, niiden tavoitteet ja tarkoitus sekä esimerkkejä käytännön toteutuksesta niin, että tuloksiin pääsy helpottuu. 

Kohderyhmä

Kohderyhmänä asiakasyrityksen kaikki johto- ja esimiestasot, laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiantuntijat, järjestelmävastaavat ja muut ko. toiminnoissa työskentelevät.

Kurssin sisältö ja ohjelma

Koulutus räätälöidään em. asiakokonaisuuksien pohjalta  - yleensä koulutus on 2-päiväinen!

Kouluttaja

Kouluttajana toimii liikkeenjohdon konsultti, pääarvioija DI Markku Kylmänen 

Koulutuspaikka- ja aika

Koulutuspaikka asiakkaan omissa tiloissa tai tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla.   

Pyydä yrityskohtainen tarjous!