PROSESSIEN KEHITYS JA

PROSESSIJOHTAMINEN

”Tavoitteista toiminnan kautta tuloksiin!”  

               

KEHITTÄMISEN VAIHEET KARKEASTI - MÄÄRITETÄÄN:

                       

 1. tavoitteena oleva tulos - mitä pitää saada aikaan

 2. prosessin asiakkaat ja näiden vaatimukset prosessille

 3. osallistuvat henkilöt/osallistujat/osastot

 4. nykyinen toimintatapa kuvaten se prosessina (uimarata)

  • pääprosessi karkeasti

  • osaprosessit/alatoiminnot

 5. kehitys- ja muutostarpeet

 6. prosessin omistaja ja resurssointi, prosessin kehitystiimi

 7. prosessin optimointi ja toteutus prosessin hallinnan edellyttämälle tasolle prosessin kehitystiimin toimesta - kts. oheiset mallit

 8. prosessin lopulliset tavoitteet ja mittarit

 9. koulutetaan/perehdytetään prosessi henkilöstölle tarvittavalla tavalla

KÄSITTEET SELVIKSI JA KÄYTTÖÖN:

 • prosessi - käsite - funktionaalisen ja prosessiajattelun ero
   

 • liiketoimintaprosessit - ydinprosessit - osaprosessit - tukiprosessit

 • prosessijohtaminen ja prosessien omistajuus, kehittämisen organisointi
   

 • laadunvarmistus prosessissa - prosessin suorituskyvyn mittaaminen
   

 •  toimintaprosessien kehittämisen vaiheet

”Prosessi on aina osa yrityskokonaisuutta, se ei ole erillinen saareke ja sitä tulee johtaa, suunnitella ja kehittää aktiivisesti”