KEHITYSPROJEKTIEN TOTEUTUSVAIHEITA


HYÖDYNNÄMME HYVIN TEHOKKAASTI INTERAKTIIVISIA TYÖKALUJA:

Kootaan prosessin/toiminnon
avainhenkilöt yhteen
ja määritetään tehtävä kokonaisuus =>
  • osatehtävät
  • työnjako
  • muut tarvittavat asiat

Tehdään yhdessä 1. malli hyödyntäen MKC:n aktiivista välineistöä => kukin ryhmä osaa jatkaa itsenäisesti.        

KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET:

  •  PC + MULTIMEDIAPROJEKTORI
  • RYHMÄTYÖOHJELMAT - MIND MAPPING
  • DOKUMENTOINTIOHJELMAT kuten esim. graafiset prosessinkuvausohjelmat ja MS Office-paketti

Perusajatus kuvauksessa/
konsultoinnissa:

  • asiakkaalle tehdään käytännön asioiden kuvaaminen ja dokumentoinnin toteutusmahdollisimman helpoksi, mutta asiakas-tekemiseen ja asiaan
    vahvasti sitouttaen

 
 ”Toimintajärjestelmän tulee olla helppo tehdä, ylläpitää, ymmärtää ja käyttää - koko henkilöstön!” 
- siksi toteuttamamme järjestelmät ovat yksinkertaisia ja helppoja toiminnan hallinnan välineitä.

Kehitysprojektin alussa on mietittävä ja päätettävä, mitä, miksi  ja millaisella toteutuksella halutaan aikaan saada!

 

Lähtötilanteen ja kehitystarpeitten selvitys on kaiken kehittämisen A- ja O, mutta sisäistä  organisointia ja henkilöstön osallistumista ei saa unohtaa!

 

 

 

Lähtötilanteen ja kehitystarpeitten selvitys on kaiken kehittämisen A- ja O, mutta sisäistä  organisointia ja henkilöstön osallistumista ei saa unohtaa!