HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI  

                  

PERUSTEITA

 • Johtamisella luodaan perusta yrityksen menestykselle ja sitä kautta turvallisuudelle työnantajana

 • Yritysjohto vastaa tavoitteiden ja päämäärien määrittämisestä ja viestittämisestä henkilöstölle – toimivana tämä motivoi ja sitouttaa henkilöstön

 • Tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien henkilö- ja muiden resurssien varmistus ja tasapaino on työhyvinvoinnin perusta

 • Henkilöstön osaamista ja panosta arvostava johtaminen näkyy toimivina päätösmenettelyinä, kokouskäytäntöinä sekä läpi organisaation toimivana innovointina

 • Jatkuva parantaminen ei toteudu ilman henkilöstön sitoutumista

 • Jokaisen on koettava olevansa tärkeä!

”Ihminen ei sitoudu sellaiseen, mitä ei ymmärrä tai mistä ei koe hyötyä!
Autamme luomaan sitouttavan ja tuottavan työympäristön!”

Autamme luomaan systemaattiset henkilöstön kehittämisen ja sitouttamisen menettelyt!”

 

Kaiken taustalla on kuitenkin liiketoimintasuunnitelmiin tukeutuva tehokas resurssisuunnittelu!

KEHITÄMME HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIIN SUORAAN LIITTYVIÄ PROSESSEJA, TOIMINTOJA JA ALIPROSESSEJA

 • Johtaminen
 • Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • Tuotanto- ja palveluprosessit
 • Tukiprosessit, mm.
 • Henkilöstöhallinto
 • Kunnossapito , siivous ja puhtaanapito
 • Suojelu ja turvallisuus, työsuojelu

PARANNAMME YRITYKSEN        TYÖHYVINVOINTIA

Olemme olleet kehittämässä hyvin monen TTH- palveluja tarjoavan terveydenhuoltoyrityksen prosesseja.


Järjestelmäkehitysprojekteissa käymme läpi työsuojelu- ja TTH-palvelujen toteutuksen ja viritämme niitä tarvittaessa.


Yhdistämme mielellämme TTH-palvelujen tarjoajien kanssa resurssimme asiakasyrityksen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi myös työhyvinvoinnin osalla.