YLIMMÄN JOHDON TULEE TIETÄÄ YRITYKSENSÄ TILANNE JA KILPAILUKYKY  - ENNEN MERKITTÄVIÄ PÄÄTÖKSIÄ!

Moni johtaja tietääkin, mutta moni  ei tiedä tai ei voi luottaa  tietoihinsa. Tilanne on hankala - päätöksiä pitää tehdä!

Yrityksissä on usein hyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä yhteisesti sovitut mittarit osoittamaan tilannetta.  Maailma ja tilanteet kuitenkin muuttuvat koko ajan. Kaikkea ei myöskään avoimesti kerrota eivätkä mittarit kaikkea näytä.

Tässä voimme auttaa - vilpittömästi ja realistisesti, ihmistä ja yrittämistä ymmärtäen!
 

                  

Sitoutunut ja ammattitaitoinenkin henkilöstökin voi tulkita asioita omalla tavallaan.  Varsinkin nykyisessä säästöjen ja muiden sisäisten ja ulkopuolisten paineiden alaisessa tilanteessa oma henkilöstö voi yksinkertaisesti pelätä oman työpaikkansa ja asemansa puolesta niin, ettei välitäkään oikeata ja todellista tietoa sitä tarvitsevalle johdolle! Toisaalta asioita ei uskalleta tehdä vaaditulla tavalla.

Toisaalta johtokaan ei  usein voi tai halua kertoa todellisia tarkoitusperiään henkilöstölleen, miksi haluaa asioita selvittää. Ei myöskään voi selvityksiä tehdä haluamallaan tavalla! Faktojen ja mm. henkilöstön todellisen asenteen tunteminen on vaikeaa, mutta tarpeen!

Mittarit koetaan yleensä "varmoiksi", mutta ne ovat täsmälleen niin hyvät ja luotettavat, kuin niitä käytetään = tietoja syötetään/on olemassa ja kuinka mittareita luetaan.  Tiedosta ei ole mitään hyötyä, jos tarvittavia johtopäätöksiä ei tehdä...tai tietoja edes käsitellä. Sama pätee sisäisiin auditointeihin ja prosessien  kehittämiseen ja johtamiseen.

Mitataanko todella tuloksen ja menestymisen kannalta oleellisia asioita ja käytetäänkö tietoja kuten pitäisi!? Kokemuksemme auttaa!

Sertifiointiin ja asiakasauditointeihin edelleenkin valmistaudutaan (usein) esittäen koko organisaation voimin "hyvä ja toimiva" maailma, että kaikki on hyvin, vaikka näin ei tilanne käytännössä olisikaan. Sertifioinneistakaan ei oteta irti sitä hyötyä mitä niistä voisi saada. Asiakaslähtöisessä ja syvälle asioihin porautuvassa auditointimenettelyssä olemme olleet pitkään pioneereja - tätä kokemustamme kannattaa hyödyntää!

Isojen ja nimekkäitten konsulttiyrtysten käyttö on  monelle "arvovalta- ja statusasia", mutta usein kallista saatuihin tuloksiin nähden. ...Lopputulos  ja havainnot ovat aina kiinni selvityksen tekevän henkilön osaamisesta - selvitystyön tekevästä henkilöstä. Meillä ei ole heikkoja tai epävarmoja tekijöitä - panostamme laatuun, kokemukseen ja vahvaan osaamiseen!

Tarjoamme yritysjohdolle korrektia, luottamuksellista, edullista ja ammattitaitoista selvitys-/auditointi- ja sparrausapua oheisten aihepiirien osalta! Auditointikokemuksemme kaikissa sen eri muodoissa on todella vahva.

                  

Osa-alueet, erillisinä tai yhdistelmänä tarpeen mukaan:

  • Toiminnan taloudellisen ohjauksen ja organisaation kustannustietoisuuden toimivuuden sekä kustannusten hallinnan selvitys
  • Johtamisen tehokkuuden arviointi yrityksen kaikilla tasoille sekä esimies-alaistoiminnan tasoarviointi, menettelynä ja henkilöarviointina
  • Prosessijohtamisen ja prosessikartan hallinta, tavoitteet, mittarit ja kehittäminen. Prosessien omistajuuden käytännön toimivuus. Toimivatko prosessit oikein vai teoretisoidaanko vain!
  • Jatkuvan parantamisen toimintamallin ja toiminnan kehittämisen (lue parantaminen, kustannusten säästö, virheistä oppiminen) tason arviointi. Yrityksen tärkein asia on reagoiminen olemassa olevaan oleelliseen palautteeseen ja koko organisaation osallistuminen yrtyksen ja prosessien sekä myös työyhteisön parantamiseen!
  • Henkilöstön kehittämisen menettelyjen sekä henkilöstön sitoutumisen, osallistumisen ja työhyvinvoinnin ja jaksamisen arviointi. Ilman sitoutunutta ja yrityksen arvot ja tavoitteet ymmärtävää henkilöstöä - mukaan lukien johto - ei menestytä!
  • Ympäristöasioiden hallinnan ja ympäristötehokkuuden  arviointi- lue ympäristökustannustehokkuuden arviointi. Onko ympäristöasioiden hoito ja - ympäristöjärjestelmä vain kustannus ja muotoseikka vai saadaanko siitä taloudellista hyötyäkin!?
  • Työsuojelun, terveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin arviointi - toimivatko asiat tarkoitetulla tavalla ennaltaehkäisevästi varmistaen yrityksen toiminnan sekä henkilöstön jaksamisen ja turvallisuuden!?

Selvitystyön vaatima aika ja kustannus riippuu sovitusta tarkastelu-ja yrityslaajuudesta suunnittelu + toteutus + toteutusehdotus-vaiheineen yleensä 2- x päivää

Hinnoittelumme on varmasti edullinen ammattilaishinta!

Autamme yritysjohtoa tietämään!     Ota yhteyttä niin katsotaan tarpeenne ja mahdollisuutemme auttaa!