ISO 9001:2015 KYPSYYS- JA SUORITUSKYKYARVIOINTI

Laatujärjestelmä voi toimia yrityksen tavoitteiden ja liiketoiminnan kannalta optimaalisesti näitä tukien ja auttaen yritystä tuottamaan niitä tuloksia omistajilleen ja asiakkailleen sekä sidosryhmilleen, mitä on tavoitteiksi asetettu!

Tai sitten ei!

Kypsyys- ja suorituskykyarvioinnilla selvitämme mikä on tilanne yrityksessänne.

Yrityksen koosta ja asetetuista tavoitteista riippuen  arvioinnin viemä aika on 1-3 päivää yrityksessä + 1-2 päivää raportointiin ja tulosten läpikäyntiin yritysjohdon kanssa.

Suurenna kuva klikkaamalla sitä!