Sopimuspohjaiset  Laatu-,Ympäristö-, Turvallisuus-  ja/tai Operatiivisen liiketoiminnan johtamispalvelut  (LYTO)

            

Yhteyshenkilö sertifiointi-  organisaatioon päin  - esimerkkejä tehtävistä

1. Yhteyden pitäminen/  kontaktihenkilö sertifioijaan päin

2. Sertifiointiauditointien  3v-suunnittelu ja yksittäisten  auditointien suunnittelu  ja hoitaminen

3. Tarvittavat valmistelut  ennen  sertifiointiauditointia  sekä standardien edellyttämien toiminnan kehittämisen menettely-jen, sisäisten auditointien ja johdon katselmusmenettelyjen koordinointi/hoito

4. Palautteen ja korjaavien  toimenpiteiden hoitaminen  sekä välittäminen sertifiointiorganisaatiolle

Asiakasrajapinnan  (CRM) LYTO-  asiantuntija-apu 

1. CRM - Myynnin tuki

2. Tiedottaminen LYT-  asioissa asiakkaiden suuntaan

3. Asiakaspalautteen ja  reklamaatioiden käsittely/  koordinointi/yhteenvedot

4. Markkinointi- ja myynti-  prosessien kehitys

Laatu-,Ympäristö-, Turvallisuus- ja Operatiivisten toimintojen ja prosessien  (LYTO) hoitaminen yhdessä yritysjohdon ja  muun henkilöstön kanssa 

1. Toiminnan suunnittelu  yhdessä johdon kanssa

2. Johdon katselmusten  toteutus ja johtamisen kehittäminen

3. Sisäisten auditointien  suunnittelu ja toteutus

4. Toiminta-/LYT-järjestelmän  ylläpito, päivitys ja kehittä-  minen

5. Jatkuvan parantamisen  menettelyjen toiminta /  toiminnan kehittämisen  koordinointi ja ohjaus

6. Prosessien kehittäminen ”laatupäällikkönä”

7. Henkilöstön työhyvinvointi ja -turvallisuus

8. Koulutus ja kehittäminen  mm. seuraavissa asioissa:

1. LYT - perusteet, standardien  tunteminen, prosessi- ja  muu johtaminen.  Jatkuva parantaminen. 

2. Operatiiviset prosessit  (tuotanto, osto, T&K,...) 

3. Projektinhallinnan toimintamalli

Toimittajahallinnan  kokonaisuus  LYTO

1. Toimittaja-arviointi ja  -hyväksyminen -  1. hyväksyminen

2. Järjestelmä- ja kriteerikehitys

3. Toimittaja-auditoinnit

4. Toimittajien itsearvioinnin  toimintamalli ja kriteerit

5. Toimittajien suorituskyvyn  arviointi - toimittajaseuranta

6. Säännöllinen toimittaja-  arviointi johdon kanssa

7. Toimittajatietokannan  kehitys ja koordinointi

8  Toimittajayhteistyön  toimintamallit

9. Toimittajareklamaatioiden  käsittelymenettely ja  koordinointi 

Katso myös kohta Yhteistyötarjous!