Yhteyshenkilö sertifiointiorganisaatioon päin  - esimerkkejä tehtävistä

1. Yhteyden pitäminen/  kontaktihenkilö sertifioijaan päin

2. Sertifiointiauditointien  3v-suunnittelu ja yksittäisten  auditointien suunnittelu  ja hoitaminen

3. Tarvittavat valmistelut  ennen  sertifiointiauditointia  sekä standardien edellyttämien toiminnan kehittämisen menettely-jen, sisäisten auditointien ja johdon katselmusmenettelyjen koordinointi/hoito

4. Palautteen ja korjaavien  toimenpiteiden hoitaminen  sekä välittäminen sertifiointiorganisaatiolle