Hyödynnä ISO 9001:2015 standardia ja johda yrityksesi menestykseen!


Kurssin sisältö ja ohjelma

Johtuen standardin vaatimusten ja perusteiden laajuudesta sekä asiakasyrityksen tarpeiden  ja tavoitteiden  monimuotoisuudesta voi koulutuksen sisältö vaihdella jossakin määrin.  


1. ISO 9001 vaatimukset ja soveltaminen käytännössä

 • Miksi standardia muutetaan?
 • Uudet määritykset
 • Laadunhallinnan  periaatteet ( 8 ==> 7)

ISO 9001:2015 uusi rakenne – High Level Structure

 • ISO 9001:2005 sisältö
 • standardikohdittain - "kolmikantaisella tarkastelulla"
  1. Vaatimus
  2. Olennaisin muutos entiseen
  3. Mitä vaatimus tarkoittaa käytännössä (minimi – maksimaalinen hyöty)
   • Käytännön toteutusmalleja

 • Osallistujayrityksen ”kypsyystesti” pika-analyysinä näin haluttaessa.

Yleisimmät toteutusvaihtoehdot:


A. Tiivis ja lähinnä standardin sisältöön keskittyvä koulutus – 1 pv


B. Keskusteluja ja käytännön toteutusvaihtoehtoja yrityskohtaisesti määrittävä laajempi   keskittyvä koulutus – 2 pv