Tuloksellinen johdon katselmus, kurssiohjelmamalli

Koulutuksen sisältö ja osa-alueet – esimerkki 1 päivän ohjelmasta:

Päivä – 08.30 – 16.30

 • Avaus, esittely, ohjelma ja kahvi
 • Tavoiteasetanta koulutukselle
 • Osanottajien kokemusten ja ongelmien kartoitus asiaan liittyen
 • Mikä on johdon katselmus & mitä sillä haetaan
 • Sovellettavan/-vien johtamisstandardien asiat - lähtötiedot
  • laatu
  • ympäristö
  • TTT/OHSAS
 • Johdon katselmuksen osallistujat ja valmistautuminen
 • Asioiden valmistelu ennakolta - yhteenvedoista toimenpidepäätöksiin
 • Muistiomenettely - asioiden kirjaaminen
 • Asioiden ja päätösten viestittäminen ja tiedottaminen
 • Päivän yhteenveto

Lounas ja iltapäiväkahvi tapauskohtaisesti sopien.

 • Koulutus toteutetaan em. teemojen pohjalta yleensä joko 1- päiväisenä.