Sisäisten auditointien tehokas ja kehittämishenkinen toteuttaminen - kurssiohjelma

 
Kurssin sisältö ja ohjelma

Oheisena 2 päivän sisäisten auditointien(tiukalla aikataululla toteutettu) perusohjelma.

Mikäli yrityksen auditoijien tulee hallita useampi standardi on syytä lisätä mukaan 3. päivä (laatu, ympäristö, turvallisuus) asioiden omaksumisen varmistamiseksi.  

 

1. päivä - teoriakoulutus

08.30 Kahvi ja ilmoittautuminen/esittäytyminen
08.45 Järjestelmäperusteet

Tavoitteet koulutukselle
IMS-Toimintajärjestelmän merkitys
Laadunhallinnan 8 periaatetta

11.00 Lounas

11.45 Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusstandardien ISO 9001/14001/18001 yhteiset ydin asiat ja auditoinnissa huomioitavat
painotukset

14.00 AUDITOINTIPROSESSIN LÄPIKÄYNTI
Auditoinnin suunnitteleminen
Sisäisen laatuauditoinnin toteutus
Sisäisten auditointien raportointi
korjaavat toimenpiteet ja seuranta

Harjoitusauditointiryhmien määritys

16.30 Lopetus

2. päivä – käytännön auditointiharjoitus

08.30 Auditointimenettelyn lyhyt kertaus/ taustakeskustelu

09.00 Harjoitusauditoinnin suunnittelu ryhmissä

Valmistautuminen määritetyn toiminnon auditointiin taustamateriaalin/verkkopäätteen avulla

10.30 Harjoitusauditointi ryhmissä

13.00 Lounas

13.30 Harjoitusauditoinnin raportointi ryhmissä

14.30 Harjoitusauditointiraporttien läpikäynti ja arviointi ryhmittäin sekä esille tulleiden ongelmien käsittely.

16.00 Seminaarin yhteenveto

16.30 Seminaarin lopetus