Sisäisten auditointien tehokas ja kehittämishenkinen toteuttaminen 

Auditointien toteuttamiseen liittyvä standardi on

ISO 19011 LAADUNHALLINTA- JA/TAI YMPÄRISTÖJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIOHJEET 
Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

MKC Finland Oy:n kouluttaja on eräs Suomen kaikkein eniten sertifiointiauditointeja tehnyt pääauditoija joka on kouluttanut niin sertifiointiauditoijia (Helsingin ja Turun Täydennyskoulutuskeskukset jne.) että sisäisiä auditoijia n. 30 vuoden ajan.  

(Det norske Veritas Classification, SFS, Inspecta Oy, DQS, TÜV, Intertek, IQA, A.W.Associates, QMI, AFAQ, DQS Finland Oy, Rala ry…) 

 

Niin sertifiointiauditoinneissa kuin toimittaja- ja sisäisissäkin auditoinneissa on ammattiosaamisen (auditointimenettely, standardituntemus ja auditoitavan liiketoiminnan sekä järjestelmän tunteminen) lisäksi tärkeää oikea suhtautuminen toiminnan kehittämiseen, auditoitavien henkilöiden arvostus ja ymmärtäminen sekä positiiviskriittinen kehittämisajatus.

Toimittaja-auditoinneissa sisäisten auditointien toimintamalli on erittäin toimiva; tehokas ja riittävän perusteellinen auditointi ennalta ehkäisee merkittäviäkin taloudellisia menetyksiä ja riskejä ja toisaalta luo perustan molempia osapuolia hyödyttävälle toimittajayhteistyölle.

Johtamisstandardit ISO9001/14001/OHSAS18001 sisältävät kaikki vaatimuksia sisäisille auditoinneille. Määritykset ovat sinänsä selkeitä ja asioita on sovellettu yrityksissä paremmalla ja huonommalla menestyksellä jo kauan. Siitä huolimatta jatkuvan parantamisen ajatus ja ”henki” sekä käytännössä aukottomasti toimivat korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet eivät hyvin usein toimi sisäisille auditoinneille asetettujen vaatimusten ja/tai liiketoiminnan kehittämisen asettamien vaatimusten mukaisesti!

       

Auditointien ja erityisesti sisäisten auditointien tulisi olla yritysjohdon aktiivisesti käyttämä kehitys- ja ohjausmenettely.


Kuten monen muunkin asian auditoinnin oppii parhaiten tekemällä – hyvillä esimerkeillä ja ”yrityksen ja erehdyksen” kautta. Tästä syystä MKC Finland Oy on kehittänyt hyvin vahvan suosion ja menestyksen saaneen 2-3 päivän sisäisten auditointien koulutuskonseptin. Samoja perusteita voidaan soveltaa myös toimittaja-arvioinnissa ja yleisessä toiminta-analysoinnissa.
 

Kohderyhmä

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiantuntijat/- päälliköt, auditoijat sekä kaikki kehittämisestä vastuussa olevat henkilöt. Koulutus antaa erinomaiset järjestelmäperusteet (laatu, ympäristö, turvallisuus) myös johdolle ja operatiiviselle esimiestasolle sekä prosessien omistajille.


Koulutus on erinomainen asian jalkauttaja koko henkilöstölle – yrityksissä tulisi olla sisäisinä auditoijina kaikilta organisaatiotasoilta.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii liikkeenjohdon konsultti, pääarvioija DI Markku Kylmänen


Koulutuspaikka- ja aika

Koulutuspaikka asiakkaan omissa tiloissa tai tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Koulutuksen kesto määräytyy tapauskohtaisesti asiakkaan tavoitteiden ja käsittelylaajuuden mukaisesti – 1-3 päiväiseksi.


Pyydä yrityskohtainen tarjous!