Prosessit ja prosessien kehittäminen - kurssiohjelmamalli

Koulutuksen sisältö ja osa-alueet – esimerkki 2 päivän ohjelmasta:

1. päivä – 08.30 – 16.30

 • Avaus, esittely, ohjelma ja kahvi
 • Tavoiteasetanta koulutukselle
 • Prosessikäsite ja sen käytännön merkitys
 • Eri prosessityypit ja – hierarkiat
  • pää-/ydin-/avainprosessit
  • tukiprosessit
  • ”ei prosessit”
 • Prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen
 • Prosessikartta – prosessien liittyminen toisiinsa
 • Keskustelu ja ensimmäisen päivän päätös

2. päivä – 08.30 – 16.30

 • Päivän aloitus ja tavoiteasetanta; palaute edelliseltä päivältä
 • Prosessien omistajuus – rooli suhteessa linjaorganisaatioon
 • Prosessien kehittäminen ja mittaaminen
 • Sisäisten palaverien ja operatiivisen organisaation rooli prosessijohtamisessa
 • Yrityskohtainen prosessijohtamisen pika-SWOT
 • Yrityksen prosessimääritysten tarkastelu ja kommentointi
 • Keskustelu ja toisen päivän päätös


Koulutus toteutetaan em. teemojen pohjalta yleensä joko 1- tai 2-päiväisenä.