Laatu-Ympäristö-TTT-järjestelmästä  liiketoiminnan, talouden ja prosessien  suorituskykyä ja asiakastyytyväisyyttä  parantava johtamisjärjestelmä

Käytössäsi ovat kilpailukyvyn ja menestyksen avaimet! 

Koulutuksessa käydään läpi asiakasyrityksen haluamalla painotuksella ja valinnalla nykypäivän johtamisen ja johtamisjärestelmien (Latu-Ympäristö-TTT)  yhteisesiä ja yleisiä määrityksiä esimerkkitoteutuksin tavoitteena  samalla määrittää asiakaskohtaisen liiketoiminnan johtamisjärjestelmän perusteet ja asiakkaan suorituskyvyn parantamisen perusteet.

Koulutuksessa käydään läpi mm. 

Yrityksen toimintaympäristön merkitys:

Yleiset perusteet:

Ydinprosessit ja tukiprosessit

 

Kuinka saada eri asiat toimiman yhteen

MKC Finland Oy:n kokemus stardardien kehittämistyössä, sertifioinnissa kaikkien johtamisstandardien pääauditoijana/Inspecta Oy sekä yli 25 vuoden konsultointikokemus mahdollistavat erittäin konkreettisen ja monipuolisen toteutusvaihtoehtojen tarjonnan – tätä hyödynnetään yrityksen tilanteen ja tarpeiden mukaisesti!

Kohderyhmä

Kohderyhmänä  painotetusti asiakasyrityksen johto, prosessien omistajat sekä laatuvastuuhenkilöt ja järjestelmävastaavat. Mahdollisuuksien mukaan ja parhaan tuloksen varmistamiseksi asiakasyrtyksen kaikkien em. vastuuhenkilöt tulisi osallistua - yrityskohtainen seminaari onkin tuloksellisesti paras, joskin myös yleisiä seminaareja järjestetään!

Koska laatujärjestelmä on korostetusti johtamisjärjestelmä on koulutus erittäin tarpeellinen  yritysjohdolle, operatiiviselle johdolle ja esimiehille sekä koko henkilöstölle.

Kurssin sisältö ja ohjelma

Oheisena perusrunko, minkä perusteella koulutus räätälöidään!

Kouluttaja

Kouluttajana toimii liikkeenjohdon konsultti, pääarvioija DI Markku Kylmänen  

Koulutuspaikka- ja aika

Koulutuspaikkana joko asiakkaan omissa tiloissa  tai muualla sopivassa tilassa tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Koulutuksen kesto määräytyy tapauskohtaisesti asiakkaan tavoitteiden ja käsittelylaajuuden mukaisesti – 1-2 päiväiseksi.
 

Pyydä yrityskohtainen tarjous!