Johtaminen ja johtamisen prosessit, mittaaminen -kurssiohjelmamalli

Kurssin sisältö ja ohjelma

Johtuen siitä, että vaatimukset johtamiselle perustuvat yrityskohtaisesti vaihteleviin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin sekä hyvin usein eri johtamisjärjestelmästandardeihin räätälöidään koulutus täsmäkoulutukseksi asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Hyvin usein koulutus liittyy yrityksen tarpeeseen kehittää johtamistaan tai toiminnan suunnittelumenettelyjään laajemminkin ja liittyy laajempaan johtamisen prosessien kehittämiseen – kts. http://www.mkcfinland.fi/konsultointipalvelut/johtaminen.

Koulutuksen sisältö ja osa-alueet – esimerkki 2 päivän ohjelmasta:

1. päivä – 08.30 – 16.30

 • Avaus, esittely, ohjelma ja kahvi
 • Tavoiteasetanta koulutukselle
 • Yrityksen johtamisen pika SWOT
 • Johtamistandardien vaatimukset ja anti johtamiselle; käytännön toteutus
  • toimintaympäristö- ja sidosryhmähallinta
  • toiminnan suunnittelu ja mittaaminen
  • riskienhallinta
  • resurssien- ja osaamisenhallinta
  • prosessien johtaminen
  • jatkuva parantaminen
 • Johtamisen prosessikartta
 • Keskustelu ja ensimmäisen päivän päätös

2. päivä – 08.30 – 16.30

 • Päivän aloitus ja tavoiteasetanta; palaute edelliseltä päivältä
 • Johtamisen ja toiminnan suunnittelun prosessit
  • visiosta toimintasuunnitelmiin
  • strateginen suunnittelu
  • vuosisuunnittelu ja toimintasuunnitelmat
  • mittarit ja tavoitteet (BSC)
  • resurssisuunnittelu
  • sisäisten palaverien tehokkuus: johtoryhmätyö ja muut sisäiset palaverit
  • kuinka liittää johdon katselmus osaksi liiketoiminnan johtamista
  • viestintä ja tiedon kulku
 • Keskustelu ja toisen päivän päätös


Koulutus toteutetaan em. teemojen pohjalta yleensä joko 1- , 2 tai 3-päiväisenä.