Johtaminen ja johtamisen prosessit, mittaaminen

Tuotteista ja prosesseista riippumatta yrityksen 

menestys on kiinni  yritystason tavoitteiden,

strategioiden ja toimintasuunnitelmien lisäksi

Checked johdon osaamisesta ja yhteistyökyvystä

Checkedhenkilöstö- ja prosessijohtamisesta

Checkedpanostamisesta kehittämiseen ja

kilpailukyvyn parantamiseen 

oma toiminta ja tulokset paljastavat nämä päivittäin,

halusi tai ei!


Johtamisen prosessien läpikäynti ja määritykset ovat osa tyypillistä toimintajärjestelmä-/kehitysprojektia.  Erityisesti tuloksen, toiminnan laadun sekä prosessien virittämisen yhteydessä johtamisen tasot, prosessit ja organisaatio käydään läpi. Riskienhallinnan ymmärtäminen yritys-, prosessi- ja mahdollisesti projektitasolla on nykyaikaisen johtamisen perusta.


Kaiken kehittämisen perusta on, että johto on sen takana ja on sitä myös itse omakohtaisesti toteuttamassa - delegoiden aidosti tarvittavat osuudet. Tahto ja halu!


Johdon tulee selvittää itselleen, mitä yritykseltä ja henkilöstöltä odottaa ja välittää sitten tämä tieto selkeästi eteenpäin. On uskallettava katsoa myös peiliin ja  asettaa vaatimuksia itselleen!


Johtaminen on konkreettisten tavoitteiden määrittämistä, vastuuttamista ja valtuuttamista sekä seurantaa ja ohjausta. Parhaimmillaan johtaja ja johtoryhmä ovat hyvin keskenään toimiva tiimi, joka sparraa niin toisiaan kuin henkilöstöä ja esimiestasoa parhaaseen suoritukseen. Palkitseminen kuuluu hyvään johtamiseen - siitäkinhän palkitaan!

Kohderyhmä

Yritysjohto, operatiivinen johto, esimiehet sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiantuntijat yrityksessä.

Kurssin sisältö ja ohjelma

Oheisena!

Kouluttaja

Kouluttajana toimii liikkeenjohdon konsultti, pääarvioija DI Markku Kylmänen - kts. www.mkcfinland.fi
 

Koulutuspaikka ja -aika

Koulutuspaikkana asiakkaan omissa tiloissa tai tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Koulutuksen kesto määräytyy tapauskohtaisesti asiakkaan tavoitteiden ja käsittelylaajuuden mukaisesti – 1-3 päiväiseksi.
 

Pyydä yrityskohtainen tarjous!