ISO9001/14001/18001_45001-standardien vaatimukset ja niiden integrointi yhtenäiseksi toimintajärjestelmäksi -kurssiohjelmamalli


Kurssin sisältö ja ohjelma

Johtuen kolmen standardin vaatimusten ja perusteiden laajuudesta sekä asiakasyrityksen tarpeiden monimuotoisuudesta vaihtelee koulutuksen sisältö luonnollisesti hyvinkin paljon.

Olennaisia osakokonaisuuksia – moduleja – joista koulutus muodostuu ovat seuraavat:


1. ISO 9001:2015 vaatimukset ja soveltaminen käytännössä

 • perusmääritykset
 • dokumentointiin liittyvät vaatimukset
 • johtaminen
 • resurssien hallinta
 • tuotteen toteuttaminen (operatiiviseen toimintaan liittyvät vaatimukset)
 • mittaus, analysointi ja parantaminen
 • käytännön toteutusmalleja
   

2. ISO 14001:2015 vaatimukset ja soveltaminen käytännössä

 • perusmääritykset
 • johtaminen ja suunnittelu
 • järjestelmän toteuttaminen ja toiminta – dokumentointi, viestintä, toiminnan ohjaus
 • arviointi – tarkkailu ja mittaukset, poikkeamat, sisäiset auditoinnit
 • johdon katselmus
 • käytännön toteutusmalleja

3. OHSAS 18001/ISO 45001 vaatimukset ja soveltaminen käytännössä

 • perusmääritykset
 • johtaminen ja suunnittelu
 • järjestelmän toteuttaminen ja toiminta – dokumentointi, viestintä, toiminnan ohjaus
 • arviointi – vaaratilanteiden tutkinta, poikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja ehkäisevät toimenpiteet
 • sisäiset auditoinnit
 • johdon katselmus
 • käytännön toteutusmalleja

4. ISO 9001/14001/OHSAS 18001_ISO 45001 standardien yhteiset vaatimukset ja niiden soveltaminen

 • Yleinen standardien rakenne
 • Toimintaympäristö
 • Sidosryhmät
 • Riskien ja mahdollisuuksien hallinta
 • Johtaminen läpi organisaation
 • Päämäärät, tavoitteet, ”mittaaminen”
 • Resurssien hallinta ja vastuut - osaaminen ja pätevyydet
 • Dokumentoinnin hallinta - dokumentoitu tieto
 • Osaamisen hallinta - organisaation tietotaidon säilyttäminen ja kehittäminen
 • Viestintä ja tiedottaminen
 • Lakisääteiset vaatimukset
 • Jatkuva parantaminen - riskien ja ongelmien hallinnalla
 • Toiminnan ja prosessien hallinta
 • Ulkoistettujen palvelujen hallinta
 • Sisäiset auditoinnit
 • Johdon katselmus

5. Toimintajärjestelmän dokumentointi ja kuvaaminen

 • toteutus sähköisenä käyttöliittymänä – tiedon jakaminen ja käytettävyys
 • dokumentoinnin muodot, tasot ja toteutus
 • prosessien kuvaaminen – ydinprosessit/tukiprosessit
 • toiminnan kuvaaminen ja kriteerit
 • järjestelmän ylläpitovastuut

Yleisimmät toteutusvaihtoehdot:


A.Yhden järjestelmästandardin sisältöön keskittyvä koulutus – 1 pv


B.Kahden järjestelmästandardin sisältöön keskittyvä koulutus – 2 pv (poikkeustapauksissa 1 pv)


C.Kolmen järjestelmästandardin sisältöön keskittyvä koulutus, yleisesti laajennettuna toimintajärjestelmäkoulukseksi – 2-3 pv