Henkilöstön kehittäminen ja resurssien hallinta - kurssiohjelma


Kurssin sisältö ja ohjelma

Koulutuksessa käydään läpi perusasiat lähtien

 • henkilöstöresurssien laadun ja riittävyyden merkityksestä yrityksen menestymiselle,
 • henkilöstön hyvinvoinnin – työhyvinvoinnin – merkityksestä tulokselle,
 • johtamistandardien (laatu, ympäristö, työturvallisuus) vaatimuksiin resurssien hallinnalle sekä henkilöstön kehittämiselle – pätevyys, koulutus ja tietoisuus.

Asiakastarpeiden ja –painotusten mukaisesti käsitellään resurssien suunnittelua ja johtamista, henkilöstön kehittämistä sekä työhyvinvointia ja kannustamista yhden tai kahden päivän koulutuksena.

”Ihminen ei sitoudu sellaiseen, mitä ei ymmärrä tai mistä ei koe hyötyä!” - ” Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara” – ”Paras organisaatio on oppiva organisaatio. - Kehittämiseen panostava yritys tuottaa paremmin ja pärjää paremmin kilpailutilanteessa.

Koulutuksen sisältö ja osa-alueet – esimerkki 2 päivän ohjelmasta:

1. päivä – 08.30 – 16.30 -

 • Avaus, esittely, ohjelma ja kahvi
 • Tavoiteasetanta koulutukselle
 • Johtamisstandardien vaatimukset
 • ISO 9001/14001/18001 perspektiivi ja vaatimukset
 • Tavoitteiden ja resurssoinnin yhteys johtamisessa
 • Resurssisuunnittelu
  • tarvittavat resurssit ja osaaminen
  • osaamiskartoitus/- profiili
 • Henkilöstön kehittämisen osaprosessit
  • rekrytointi
  • perehdyttäminen ja työnopastus
  • koulutustarpeen kartoitus/kehityskeskustelut
  • koulutussuunnitelmat - osaamisen kehittäminen
  • koulutuspalautteen käsittely
  • koulutuksen vaikuttavuuden arviointi
 • Keskustelu ja ensimmäisen päivän päätös

2. päivä – 08.30 – 16.30

 • Päivän aloitus ja tavoiteasetanta; palaute edelliseltä päivältä
 • Henkilöstötyytyväisyyden arviointi ja tiedon hyödyntäminen
 • Koulutusrekisterit/osaamistietokannat
 • Henkilöstö ja jatkuvan parantamisen menettelyt
 • Työhyvinvointiin liittyvät asiat
  • työterveyshuolto
  • työsuojelu
  • henkilöstöturvallisuus muuten
  • virkistystoiminta
 • Henkilöstön työsuhteeseen liittyvien asioiden hallinta ja määritykset
 • Keskustelu ja toisen päivän päätös


Koulutus toteutetaan em. teemoja ryhmitellen ja asiakaslähtöisesti painottaen joko 1- tai 2-päiväisenä. Kahden päivän koulutus mahdollistaa yrityksen omien menettelyjen ja prosessien syvällisemmän tarkastelun, arvioinnin ja pienimuotoisen kehittämisen.