Henkilöstön kehittäminen ja resurssien hallinta

Johtamisstandardit ISO9001/14001/18001 sisältävät kaikki yhteisiä ja osin toisistaan eroavia vaatimuksia resurssien hallinnalle ja henkilöstön kehittämiselle. Määritykset ovat sinänsä selkeitä ja asioita on sovellettu yrityksissä paremmalla ja huonommalla menestyksellä jo kauan.

           

Hyvät ja toimivat resurssisuunnittelun ja henkilöstön kehittämisen menettelyt ovat yksi yrityksen perusasia ja auttavat käytännön tavoitteisiin pääsemistä ja yrityksen kilpailukyvyn säilyttämistä. Usein näitä pidetään kuitenkin liikaa johdon ja esim. HR-johtajan/-päällikön asioina vaikka operatiivisella johdolla/esimiestasolla on resurssisuunnittelun osalta avainrooli.

Henkilöstön kehittämisen menettelyt eivät myöskään toimi hyvistä menettelyistä huolimatta, jos koko henkilöstön ei aidosti ja ”omaa etuaan ajaen” ole niitä soveltamassa.

Perusasiat käydään yleensä läpi yhden päivän koulutuksessa, mutta mikäli asia liittyy yrityksen omien menettelyjen kehitys- tai viritysprojektiin koulutus toteutetaan kaksipäiväisenä.


Kohderyhmä

Yritysjohto, henkilöstöasioista vastaavat, prosessien omistajat, operatiivinen johto, esimiehet sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiantuntijat yrityksessä. Koulutus on erinomainen asian jalkauttaja koko henkilöstölle!

Kurssin sisältö ja ohjelma

Oheisena esimerkki koulutusohjelmasta!

Kouluttaja

Kouluttajana toimii liikkeenjohdon konsultti, pääarvioija DI Markku Kylmänen

Koulutuspaikka- ja aika

Koulutuspaikka asiakkaan omissa tiloissa tai tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Koulutuksen kesto määräytyy tapauskohtaisesti asiakkaan tavoitteiden ja käsittelylaajuuden mukaisesti – 1-3 päiväiseksi.

Kustannukset

Koulutuksen hinnoitteluperusteet määräytyvät tapauskohtaisesti, koska seminaarit räätälöidään yleensä yrityskohtaisesti parhaan tuloksen saavuttamiseksi.  Kts. yleiset hinnoitteluperusteet!


Pyydä yrityskohtainen tarjous!