Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin osatekijät toimintajärjestelmässä - liittyvät toisiinsa ja kuuluvat yhteen yrityksessä: 

Vaiva se on pienikin vaiva! - ja häiritsee kaikkea!

 • Johtamisella luodaan perusta yrityksen menestykselle ja sitä kautta turvallisuudelle työnantajana

 • Yritysjohto vastaa tavoitteiden ja päämäärien määrittämisestä ja viestittämisestä henkilöstölle – toimivana tämä motivoi ja sitouttaa henkilöstön

 • Tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien henkilö- ja muiden resurssien varmistus ja ylläpito on työhyvinvoinnin perust​a

 • Henkilöstön osaamista ja panosta arvostava johtaminen näkyy toimivina päätösmenettelyinä, kokouskäytäntöinä sekä läpi organisaation toimivana innovointina

 • Selkeät prosessit, prosessivastuut ja prosessien ja palautteiden kehittämismenettelyt tekevät työstä mielekkään

 • Prosessien tulee huomioida oikeiden asioiden tekemisen lisäksi tekemisen kriteerit, työn turvallisuuden, työolosuhteet ja ympäristöystävällisyyden, jotka ovat avainasioita työhyvinvoinnissa

 • Prosesseihin kuuluvat myös henkilöstön kehittäminen, laite- ja kiinteistöhuolto jne. jotka osaltaan varmistavat henkilöstön hyvinvoinnin.

 • Sisäisen asiakkuuden ymmärtäminen parantaa yhteistyötä

 • Mikään ei ole niin turhauttavaa ja passivoivaa sekä usein jopa turvallisuuteen em. asioiden kautta vaikuttavaa kuin se, ettei selkeisiin ongelmiin ja puutteisiin aidosti ja avoimesti puututa!

 • Palaute- ja kehittämisen menettelyt aktivoivat henkilöstöä, osoittavat yritysjohdon aidosti arvostavan henkilöstönsä osaamista ja vahvistavat yhdessä tekemistä ja kehittämistä – yhteishenkeä

 • Arvostus, osallistumien ja sitoutuminen kuuluvat toimivaan työympäristöön

 • Olemme olleet kehittämässä hyvin monen TTH- palveluja tarjoavan terveydenhuoltoyrityksen prosesseja

 • Jokaisessa asiakasyrityksessämme käymme läpi työsuojelu- ja TTH-palvelujen toteutuksen ja viritämme niitä tarvittaessa

 • Yhdistämme mielellämme TTH-palvelujen tarjoajien kanssa resurssimme asiakasyrityksen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi myös työhyvinvoinnin osalla.