TUOTTAVUUS JA TYÖHYVINVOINTI

       

MKC Finland Oy on liikkeenjohdon konsulttiyritys joka auttaa asiakasyritystään menestymään mm. parantamalla yrityksen työhyvinvointia - henkilöstön jaksamista, motivoitumista ja sitoutumista yrityksen tavoitteisiin sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia työhönsä ja yrityksen toimintaan.

Asiakaskohtaisen sopimuksen ja tavoitteiden mukaisesti em. koskee

  • Toiminnan suunnittelua ja johtamista

  • Prosessien hallintaa, kehittämistä ja johtamista

  • Tavoitteet ja panokset tasapainottavaa resurssisuunnittelua

  • Toiminnan kehittämistä ja jatkuvan parantamisen menettelyjä organisaatioon sisäänrakennettuna

  • Henkilöstön arvostusta, kunnioitusta, hyvinvointia ja motivointia avoimella ja sitouttavalla osallistumisella

  • Ennalta ehkäisevää riskienhallintaa 

  • Fyysisiä ja psyykkisiä työolosuhteita parantamalla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia

  • Epävirallistakin yhdessäoloa yhteisöllisyyden saavuttamiseksi

    

Lue asiasta lisää!