MITÄ JA MITEN TOIMIMME KEHITYSPROJEKTEISSA

MITÄ?

TULOS + LAATU + YMPÄRISTÖ + TURVALLISUUS  + KERRALLA OIKEIN  

 • asiakas-yritys-toimittaja -ketjun analysointi - ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset
 • kokonaisprosessin viritys tavoitteiden, mittarien ja asiakasvaatimusten pohjalta
 • pää- ja tuki-/osaprosesseille kokonaisuuden kannalta määritetty oikea asema ja suorituskyvyn varmistaminen
 • henkilöstön resurssitarvearviointi sekäasiantuntemuksen ja panoksen käyttö varmistaen näin sitoutuminen, motivointi, jaksaminen
 • sisäisten asiakkuussuhteiden hiominen "yhdeksi tiimiksi ja/tai koneeksi"
 • jatkuvan kehittämisen kytkeminen päivittäiseen työhön - jatkuvuuden varmistaminen
 • realistinen ja priorisoitu PTS-kehittäminen

MITEN TOIMIMME?

 • emme "toimita avaimet käteen järjestelmiä", vaan kehitystyö tehdään yhdessä henkilöstön ja johdon kanssa heidät asiaan perehtyttäen ja sitouttaen niin, että järjestelmästä on yrityksellenne todellista hyötyä ja asiat toimivat projektin jälkeenkin

 • konsulttipäivät erittäin tehokkaita ja tuloksellisia, jolloin henkilöstön "hyötysuhde" projektiin osallistuessaan on paras mahdollinen

 • suunnittelu ja toteutus asiakkaan kanssa yhdessä määritettyjen tavoitteiden mukaisesti

 • konsultoinnin määrä ja muoto asiakkaantodellisen tarpeen ja oman panostusmahdollisuuden mukaan

 • päiväveloituksella, joka kattaa myös pienimuotoista toimistokonsultointia

 • työskentelyssä käytetään modernia interaktiivista toimintamallia; pc + multimedialaitteisto + henkilöstön panos - ”pää paikalla ja ajatukset positiiviskriittisesti mukana"  riittää