KOLME PÄÄALUETTA, JOILLE KAIKKI KEHITTÄMINEN PERUSTUU! 

                                   

Checked   JOHTAMINEN

 • Johtamisella luodaan perusta yrityksen menestykselle ja sitä kautta turvallisuudelle työnantajana

 • Yritysjohto vastaa tavoitteiden ja päämäärien määrittämisestä ja viestittämisestä henkilöstölle – toimivana tämä motivoi ja sitouttaa henkilöstön

 • Tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien henkilö- ja muiden resurssien varmistus ja ylläpito on työhyvinvoinnin perusta

 • Henkilöstön osaamista ja panosta arvostava johtaminen näkyy toimivina päätösmenettelyinä, kokouskäytäntöinä sekä läpi organisaation toimivana innovointina


Point arrow   PROSSIT JA PROSESSIJOHTAMINEN

 • Selkeät prosessit, prosessivastuut ja prosessien ja palautteiden kehittämismenettelyt tekevät työstä mielekkään
 • Prosessien tulee huomioida oikeiden asioiden tekemisen lisäksi tekemisen kriteerit ja mittarit sekä työn turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden
 • Prosesseihin kuuluvat myös tukiprosessit kuten henkilöstön kehittäminen, laite- ja kiinteistöhuolto jne. joiden tulee olla tehokkaita ja joiden kyvykkyyttä vaatimuksiin nähden tulee arvioida ja kehittää
 • Sisäiset asiakkuudet tulee ymmärtää - ne parantavat prosesseja, tulosta ja yhteistyötä

Refresh    JATKUVAN PARANTAMISEN MENETTELYT

 • Mikään ei ole niin turhauttavaa ja passivoivaa sekä usein jopa turvallisuuteen em. asioiden kautta vaikuttavaa kuin se, ettei selkeisiin ongelmiin ja puutteisiin aidosti ja avoimesti puututa!
 • Kilpailukyky saadaan pidettyä yllä tai sitä voidaan parantaa ainoastaan jatkuvan parantamisen - PDCA - ja ennakoivan riskienhallinnan menettelyillä!
 • Toimivat palaute- ja kehittämisen menettelyt aktivoivat henkilöstöä, osoittavat yritysjohdon aidosti arvostavan henkilöstönsä osaamista ja vahvistavat yhdessä tekemistä ja kehittämistä – yhteishenkeä
 • Arvostus, osallistumien ja sitoutuminen kuuluvat toimivaan työympäristöön