JOHTAMINEN

Tuotteista ja prosesseista riippumatta yrityksen menestys on kiinni

Checked johdon osaamisesta, priorisoinneista, asenteista ja johtamisen menettelyistä

Checked asiakas-, henkilöstö- ja prosessijohtamisesta

Checked kehittymishalusta ja organisaation sisäisestä keskinäisestä luottamuksesta ja kunnioituksesta, avoimmuudesta ja kannustuksesta

Johdon oma toiminta paljastaa nämä päivittäin,

halusi johto sitä tai ei!

Kokemuksellamme ja toimintamalleillamme pystymme vahvistamaan johtajan ja koko johdon johtamista ja tuloksentekokykyä nykypäivän ja tulevaisuuden haasteista selviämiseksi!

TYYPILLISIÄ JOHDON KONSULTOINTIMUOTOJA:

  • Johtamisjärjestelmästandardien vaatimusten "kääntäminen" asiakasyrityksen kielelle ja tarvittaessa johtamisen   prosessien ja määritysten toteuttaminen hyödyntäen MKC Finland Oy:n hyväksi koettuja ratkaisumalleja 

  • Johtamisen prosessien ja  niiden soveltamisen viritys osana toiminnan kehitysprojektia - yleisjohtamisesta prosessijohtamiseksi

  • Lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitteluprosessien toteutus 

  • Yritys- ja prosessimittareiden/mittaristojen määritys ja jalkautus 

  • Visiosta käytännön toimintasuunnitelmiksi ja seurannaksi - toimintamalli 

  • Johdon sparraus erillisenä toimeksiantona toimitusjohtaja/johtoryhmä tasolla

  • Vuokrajohtajuus erillisen sopimuksen mukaisesti ajallisesti rajattuina toimeksiantoina

Tutustu myös johtamiskoulutukseemme!

      Yritys on kuin orkesteri.

Hyvn johdettu yritys näyttää ja kuulostaa hyvältä!

Tulosta tehdään tyytyväisenä!

Organisaation hyvinvointi ja rauhallinen ilmapiiri luodaan johtamisella!