JATKUVA PARANTAMINEN

 ”Toiminnan kaikki tulokset, tiedot ja palaute on käytettävä hyödyksi, jos halutaan pysyä kilpailussa mukana!”

”Ei riitä, että tietoa kerätään - sitä on olemassa! Tietoja tulee myös käyttää läpi organisaation määritetyllä systematiikalla ja vastuutuksella!”

     

”Jatkuvan parantamisen menettelyjen aktiivinen ja tehokas toimivuus on edellytys sille, että  toimintajärjestelmästä ja prosesseista saadaan tehokkaat sekä yrityksen kilpailukyky ja asiakastyytyväisyys varmistettua !

 

 

Kehitämme kanssanne tarvittavat systematiikat ja panemme ne toimimaan.

  1. Selvitetään jatkuvan parantamisen peruselementit - mitä asialla haetaan ja mitkä ovat yrityskohtaiset tavoitteet

  2. Määritetään jatkuvan parantamisen perusprosessi yriityksen toiminnan ja tuotetteiden/palvelujen mukaiseksi

  3. Määritetään/valitaan toimivat toimintamallit ja työkalut  (kirjausmenettelyt, mahdolliset ohjelmat jne., sovellettavat palaverikäytännöt)

  4. Perehdytetään henkilöstö ja johto toimintamallia soveltamaan 

  5. Tarvittaessa osallistutaan toimintamallin soveltamiseen ja edelleen kehittämiseen arvioimalla sen toimivuutta ja mahdollista kehitystarvetta