SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT TILAPÄISEEN RESURSSITARPEESEEN   (SA)

      

YLEISTÄ – TAUSTA PALVELUILLE 

Nykytilanne Euroopassa ja Suomessa pakottaa suuret ja erityisesti PKT- yritykset tarkastelemaan  kriittisesti suorituskykyään, toimintaansa, tuotteitaan, palvelujaan sekä resurssejaan. Monella toimialalla  YT-neuvottelu-uutiset ovat olleet ikävää kuultavaa.

Vaikka tiukentuneessa tilanteessa resursseja jouduttaisiinkin karsimaan ja/tai järjestelemään uudelleen tulee pääsääntöisesti aikaisemmat tai muutetut tehtävät ja roolit hoitaa. Siinäkin tapauksessa, että myös tuotteita ja palveluja on samalla muutettava tai viritettävä vastaamaan muuttunutta asiakaskysyntää. Muutosten johdosta yhä useammin tarvitaan toisenlaista osaamista kuin aikaisemmin eikä näitä välttämättä löydy ainakaan ilman jatkokoulutusta olemassa olevilta resursseilta! Olemassa olevien resurssien on usein myös vaikea ”orientoitua” tai sitoutua uusiin asioihin jos/kun mieli askaroi työtilanteensa ja työpaikkansa säilymisenkin ympärillä. Tilanne on saatava rakentavalla tavalla rauhoitettua ja määritettyä ja sovittua mielellään yhdessä henkilöstön kanssa

Yritystä tulee kyetä johtamaan kannattavasti ja taloudellisesti – pitäen kustannukset mahdollisimman alhaisina. Mikäli oma henkilöstö, joka tuntee yrityksen hyvin, on riittävän pätevää  on sen käyttö on aina yleensä paras ratkaisu.

Toisaalta tämä voi olla juuri ongelma muutostilanteessa. Jos omaa osaamista ei ole tai resurssit ovat tilapäisesti ”soveltumattomia uusiin tarpeisiin tai uuteen tilanteeseen ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttö ainakin tilapäisesti voi olla viisas ratkaisu. Tällöin ulkopuolisten henkilöillä tulee olla vahva asiantuntemus ja kokemusta ko. alalta jotta heistä saadaan tuottavia ja täyttämään paikkansa mahdollisimman nopeasti.

MKC FINLAND OY, MARKKU KYLMÄNEN

MKC Finland Oy:llä/allekirjoittaneella on operatiivisen työkokemuksensa lisäksi  noin 30 vuoden ja n. 1500 yrityksen kokemus kehittämisestä, konsultoinnista, auditoinnista, koulutuksesta ja kolmannen osapuolen auditoinneista/sertifioinnista Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Eestissä ja Länsi-Saksassa. Kts. oheinen konsulttikuvaus.

Konsultointi yleensä liittyy johtamiseen, liiketoiminta- ja johtamisjäresjtelmiin, yleensä laatu-ympäristö-turvallisuus/OHSAS- järjestelmiin.  Viimeisten 10 vuoden aikana kohteena ovat entistä enemmän olleet liiketoiminta, prosessit, jatkuva parantamiinen, toimittajahallinta sekä henkilöstön kehittäminen ja sitouttaminen yrityksen/organisaation päämäärin ja tavoitteisiin. Tämä on ollut mahdollista allekirjoittaneen laajapohjaisen ja pitkän kokemuksen johdosta.

Vahvuutemme ovat vahva ammatillinen osaaminen, hyvä prosessien ja prosessijohtamisen hallinta ja kyky saada henkilöstö innostumaan ja sitoutumaan  kehittämiseen ja yhteistoimintaan kaikilla organisaatiotasoilla. 

Tunnemme prosessivaatimukset ja kuinka saada prosessit toimimaan. Meillä on myös yleensä useita ratkaisu- ja toteutusvaihtoehtoja joiden avulla tarvittaessa yrityskohtaiset ratkaisut ja sovellukset löytyvät nopeasti ja asiat saadaan toimimaan. Toimimattomat ja tehottomat järjestelmät ja prosessit ovat käytännössä rahan tuhlausta ja  rasite johdolle sekä henkilöstölle. Asioiden tulee toimia todella, parantaa suorituskykyä ja auttaa ihmisiä sen tekemisessä ja toteuttamisessa mitä varten heidät on yritykseen palkattu – tuottamaan lisäarvoa.

Mitä tahansa tehdäänkin se tulisi tehdä kunnolla ja tuloksellisesti – muodollisista asioista ei kunniaa saa kukaan. 

SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT   (SA)

MKC Finland Oy  tarjoaa  yrityksellenne/yritysjohdolle sopimupohjaisesti  lyhytaikaisesti tai tarvittaessa pitempinäkin toimeksiantoina.  Toimeksiannot voivat liittyä seuraaviin asioihin:  

Seuraavassa avataan osa em. asioista – moni asia ei kaivanne tarkennusta. 

Kielitaito – millä työn tekeminen ja kommunikointi onnistuu.

VELOITUSPERUSTEET 

Palvelujen hinnoittelu tehdään sopimusperusteisesti toimeksiannon sisällöstä riippuen, mutta ovat ehdottomasti kilpailukykyisiä ja kohtuullisia. Hinnoittelu voi perustua  

 1. kiinteään päivähintaan, joka sovitaan tapauskohtaisesti  

 1. päivähintaan, joka riippuu toimeksiannon  laajuudesta, kuukaudessa tai muussa sovitussa aikavälissä tarvittavien työpäivien lukumäärästä oheisella tavalla (vertailuhinta on sovittu peruspäivähinta, prosentti siitä)
  1. 1 - 2 päivää      - 100 %  
  2. 2 – 4 päivää     -   80 %  
  3. 5 -10 päivää     -   60 %  
  4. 10 -15 päivää   -   50 %  

 1. poikkeavista erillistehtävistä sovitaan erikseen; yleensä toimitaan kuitenkin em. periaattein 

Kiitos mielenkiinnostanne, toivottavasti tarjouksemme herätti kiinnostuksenne ja voimme auttaa resurssi- ja asiantuntijatarpeissanne.   

Tarkoituksemme ja tavoitteemme on auttaa yritystänne ja yritysjohtoa ammattitaitoisen tilapäisen resurssin hankkimisessa.  Vastaamme mielellämme kysymyksiinne – tarkennetaan yhdessä tarvettanne ja mahdollisuuksiamme vastata siihen  

Odotamme yhteydenottoanne ja tilaisuutta auttaa ja tehdä yhteistyötä kanssanne!