MKC FINLAND OY:N PALVELUT YHDESSÄ KUVASSA!

ASIAKASTARPEET  JA -KYSYNTÄ OVAT KOROSTANEET VIIME AIKOINA SEURAAVIA OSUUKSIA:

  • yritysjohdon auttaminen asiakas- ja  mm. sertifiointivaatimusten täyttämiseen (tilapäinen apu)
  • muutosjohtaminen - henkilöstön sitouttaminen  ja motivointi muutostilanteessa
  • yksittäisten prosessien mallintaminen, virittäminen ja tehostaminen
  • henkilöstön sitouttaminen yrityksen tavoitteisiin
  • riskienhallinnan ja jatkuvan parantamisen tehokkaan ja todellisen toimivuuden aikaansaaminen yrityksen kilpailukyvyn varmistamiseksi
  • Sisäisten auditointien suunnittelu ja toteutus itsenäisesti tai yhdessä asiakasyrityksen QEHS-henkilöstön kanssa
  • oman tuloksen varmistaminen tehostamalla toimittajahallintaa ja -tuottavuutta
  • liiketoiminta- ja toimintajärjestelmäjohtamisen  tehostaminen ja yhdistäminen  (Laatu, Ympäristö, Turvallisuus)