Markku Kylmäsen mietteitä ja kuulumisia - keskustelufoorum/blogi – 07.12.2017

Pari kovastikin yrityksiä mietityttänyttä ja keskusteltua asiaa!

Vuoden vaihteessa on tilaisuus, ja osin pakkokin tarkastella tilannetta missä on ja miksi.  Parista asiasta tällä kertaa vain lyhyesti ajatuksia.

Oheisena muutama asia ja niihin liittyviä ajatuksia:

1. Rahaa tarvitaan kaikissa yritystoiminnan vaiheissa, varsinkin alussa ja silloin, kun toimintaa on viritettävä omistajien tai asiakkaitten toiveita ja tavoitteita vastaavaksi

- Valitettavan yleistä kuitenkin on se, että niillä, jotka kehittämistä ja sen toteuttamiseksi rahaakin tarvitsevat ei sitä kuitenkaan  läheskään tarvittavalla tavalla ole.
-  Toisaalta, ne, tosin aika harvat, joilla taloudellinen puoli on kunnossa, eivät aina tee niitä toiminnan, johtamisen ja prosessien kehittämistoimenpiteitä, joita olisi tarpeen ajoissa. Liian usein odotetaan sitä, että edessä on karvas totuus - on pakko panostaa ja kehittyä.
- Aika monen taloudellista tukea tarvitsevan yrityksen/yritysjohtajan  kanssa keskusteltuani heräsi ajatus, josko joku tai jotkut n. BUSINESS ANGELS henkilöt eli mm. start-up yrityksiä rahoittavat ottaisivat rahoituskriteereikseen myöskin (nykyistä vahvemmin ja matalammalla kynnyksellä) yrityksen tuote- ja palvelunlaadun, johtamisen ja prosessien kehittämisen. Konseptiajatusta edelleen (ELY:ä mukaillen, mutta matalammalla kynnyksellä) vaikka SUOMEN PKT NOUSUUN -prosessina:

- hakumenettely, missä yritys esittäisi kehitystarpeensa ja tavoitteena olevan parannuspotentiaalin tuloksineen

- tilanneselvitys yrityksessä ja kehityssuunnitelman määritys
- kehitysprossi ja resurssointi
- toteutuksen arviointi
- takaisinmaksu

2. Kovin usein keskustellaan ja kysellään, epäillään, mihin dokumentointia tarvitaan.

Kaikki yleensä ymmärtävät isoissa ja pienemmissä yrityksissä, että toiminnan pitää olla laadukasta ja tavoitteiden mukaista, mutta ...yllätys yllätys... Asioiden ja esim. arviointien, palaverien jne. tulosten dokumentointi sellaiseen muotoon, että tietoa voidaan käyttää järjestelmällisesti ja ilman henkilösidonnaisuutta (paikalla olemista) koetaan todella vaikeaksi. Sitä ei useinkaan ymmärretä ja liian monet tekevät näitä asioita ulkopuolisen SERTIFIOIJAN/ STANDARDIEN vaatimuksesta. Eivätkä tee asiaa oman hyötynsä ja tarpeensa mukaisesti vaan vain muodollisuutena.

- oheisena pieni yhteenveto kuvan muodossa niistä asioista, missä yritys yleisesti dokumentoitua tietoa ja sen käyttämistä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tarvitsevat. Ilman tuota dokumentointia toiminta on harvoin  niin hyvätasoista, tuottavaa ja kannattavaa kuin olisi mahdollista/tarpeen.

 

Mitä tahansa teetkin, mieti, mitä hyötyä siitä on yrityksellesi ja sen menestymiselle. Kaikessa! Kiristyvässä kilpailussa on jatkuva parantaminen ja kehittyminen niin tuotteiden ja palvelujen kuin toiminnan, prosessien ja johtamisenkin osalta erittäin tärkeää!

Ota henkilöstö mukaan tähän kehittämiseen!

Uskomme yritysten mahdollisuuksiin ja kilpailukykyyn jos tarvittavat asiat tehdään. Suunta pitää olla selvä eikä se saisi vaihtua jatkuvasti! Hyvinkin usein ulkopuolinen asiantuntija näkee mahdolliset ongelmat ja löytää ratkaisut helpommin kuin itse. Vauhti- tms. "sokeuksissa" ja tiedostetuissa kehitystarpeissa tiedämme, että

VOIMME AUTTAA!

sdjfsakfjkasödlkflöaskflöasdkflö