Markku Kylmäsen mietteitä ja kuulumisia - keskustelufoorum/blogi – 08.02.2018

(Luetko myös toisen asiaa sivuavan  osuuden kotisivuillamme: We are  a bad or good partner for you - depending on you!)

MIKSI SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ EI OTETA  TARKOITETTUA HYÖTYÄ IRTI JOHTAMISJÄRJESTELMISTÄ!

Yli 30 vuoden kokemuksella ja erityisesti viime vuosien omakohtaisin havainnoin täytyy harmistuksissaan todeta, että suomalaisessa laatukulttuurissa ja - johtamisessa on todella suuria puutteita. Oli kyse sitten laatu-, ympäristö-, turvallisuus- tai liiketomintajohtamisjärjestelmistä niitä tehdään aivan liian usein  "muita varten!

Liian moni sertifioitu johtamisjärjestelmä ei aidosti täytä vaatimuksia,ei toimi eikä tuota yritykselle niitä hyötyjä, joita se on mm. standardinkin hengen mukaan tarkoitu... Pahus!

Tälle pitäisi pystyä panemaan piste!

LYHYT AJATUSKETJU ASIASTA

1. Liian moni sertifiointi tehdään asiakkaitten edellyttämänä ja lähinnä pakkopullana eivätkä nämä mitenkään paranna Suomen ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä maailmalla! Ne on tehty kun kerran pitää, mutta syventymättä taustalla oleviin, esim. laatu-ajattelun perusteisiin ja siihen, mitä laatu oikeastaan on tai voisi olla

2. Liian moni sertifioitu johtamisjärjestelmä ei käytännössä toimi lainkaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja jatkuvan parantamisen (PDCA) ja suorituskyvyn parantamisen tarkoitusten mukaisesti (sertifioituja yrityksiähän tässä ammatissa eniten pääsee ulkopuolisena katsomaan, kehitysprojektit ovat kokonaan toinen juttu). Omakohtaisesti voin sanoa, että vaikka auditoijana yrittää ja usein onnistuukin menemään "pinnan alle", joskus sitä kuitenkin huomaa tulleensa nenästä vedetyksi.
- kysymys kuuluu näissä tapauksissa, ketä oikeastaan on höynäytetty....ja MIKSI?

3. Järjestelmistä on jopa enemmän haittaa kuin hyötyä, ainakin joskus! Jos asia ei toimi siitä tulee rasite!

4. Laatujohtaminen, joka on yrityksen toiminnan kannalta se oleellisin on asia, jota osataan aivan liian vähän. Yritysjohto etunenässä ei  osaa eikä tunne ja siksi myös ei ymmärrä laatujohtamisen  = parhaaseen mahdolliseen suorituskykyyn tähtäävään toimintaan  ja toiminnan suunnitteluun liittyviä perusasioita.

Uusiutunut ISO 9001:2015 selkeästi tuo vaatimuksena esille  että yrityksen laatua, ympäristöasioita ja turvallisuutta tulee johtaa kuten asiakassuhteita,  tuote- ja palveluvalikoimaa sekä taloutta, liiketoimintasuunnittelun osana riskit ja mahdollisuudet huomioiden!

5. Yritys saa liian usein kuta kuinkin kaikki sertifioinnin ja järjestelmien ylläpidon edellyttämät KUSTANNUKSET, mutta ei sitä POSITIIVISTA TULOSTA JA HYÖTYÄ, minkä voisivat saada!

6. Yrityksen laatu-ympäristö-turvallisuus-jne. päälliköt ja muu asiaan osoittettu resurssointi toimii puoliteholla ja rajoitetusti, tyhjäkäynnillä, jos niinkään. (Pieni kärjistys) Heistä saisi paljon enemmän irti, jos heidän asiantuntemustaan käytettäisiin tehokkaasti prosessinomistajien apuna.

7. Niin ikävää kuin se onkin pitää katsetta kääntää syyttävästi myös sertifioiviin organisaatioihin! Liian moni asiakas toteaa omista virheellisistä lähtökohdistaan ja asenteistaan huolimatta, että EI TÄSTÄ SERTISTÄ OLE MITÄÄN HYÖTYÄ...tosin hiljaa ja niin, ettei sertifioija kuule.

- sertifioijalle näytetään ehkä tätä varten tehtyjä "hyviä"esimerkkejä, näytellään aktiivista ja pidetään "osaamattomat" poissa tieltä

- on sertifioijia (kaikilla tämä jotenkin taustalla, luonnollisesti valitettavasti), joiden tavoite on vain saada asiakas- ja sertifikaattimäärä mahdollisimman suureksi, koska ..."rahaahan sertistä tulee" ja tuloksella omistajat onnistumista mittaavat...vai, mittaavatkohan tosiaan?!

- sertifiointiauditoijat liian usein haluavat miellyttää asiakkaita ja olla "kavareita" eivätkä nosta puutteita esille poikkeamina, vaikka niitä löytäisivätkin - sama auditoija käy yrityksessä liian pitkään = "koti..loit...uu" yritykseen

- osaaminenkaan tai ote/asenne ei aina ole paikallaan; asioita tarkastellaan niin pinnallisesti, ettei mitään voikkaan havaita. Koulutusasia myös, koska "et sinä itse tiedä mitä et tiedä"...ellei tietämystäsi "kalibroida" tarvittavalla tavalla.

8.... jne.

EI TÄMÄN NÄIN PITÄNYT MENNÄ, EIHÄN!! KUKA ON LOPULTA TYYTYVÄINEN?!

Yli 30 v...kohta 40 v kokemuksella voi todeta, että  hyödyn hakeminen ja yrityksen/prosessin/toiminnan suorituskyvyn ja samalla tuotteiden ja palvelújen laadun parantaminen on mahdollista ja vielä "harmillisen" pienillä lisäkustannuksilla. Jos näin haluttaisiin!

Henkilöstö yrityksissä ei yleensä ole tyhmää ja näkevät hyvin nopeasti (ja tottuvat/turtuvat sitten siihen...) ettei asioita tehdä aidosti todella parhaansa yrittäen ja puutteisiin tarttuen. He eivät pääse vaikuttamaan asioihin kuten haluaisivat ja pitäisi.  Tässä onkin eräs suurimmista vahingoista, mikä yrityksissä em. menettelyllä saadaan aikaan. Ihmiset, jotka olisivat potentiaalisia ja osaavia yrityksen eteenpäin viejiä...latistetaan ja masennetaan "normaaliin". Miksi sitten palkata luouvia, osaavia ja aktiivisia ihmisiä, jos heidän luovuuttaan ei hyödynnetä...sitäkään.

Liian moni yritysjohtaja on, todettuaan edellä esitettyjä asioita, vakavasti mietimässä (liian moni ei edes tätä...) pitäisikö koko johtamisjärjestelmä ja sertifionnit jättää pois, lopettaa...

EI PITÄISI,  vaan järjestelmät pitäisi laittaa aidosti ja riittävän maanläheisesti ja konkreetisesti toimimaan  ja tuottamaan todellisia hyötyjä. Standardit eivät ole helppoja ymmärrettäviä aina ammatilaisillekaan, joten kuinka ne olisivat helppoja muille, johdolle. Nykykustannuksilla...toimimaton järjestelmä...voisi saada  kymmenkertaisen hyödyn ja tuloksen, jos järjestelmä toimisi kuten pitää - koko yrityksessä läpi organisaatiotasojen.

Tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat ja ymmärtävät sekä pystyvät vielä selittämään asiat niin, että "tyhmempikin...anteeksi vaan" ymmärtää. Lisäksi tarvitaan toimivia mutta...jälleen...yksinkertaisia malleja ja ratkaisuja, joiden avulla asiat saadaan toimimaan! 

EI YRITYKSILLÄ EIKÄ SUOMELLA OLE VARAA TEHDA SINNE PÄIN ...KILPAILIJAT PARANTAVAT JATKUVASTI PROSESSIENSA SUORITUSKYKYÄ JA TUOTTEITTENSA JA PALVELUJENSA LAATUA JA MENEVÄT "VIHELTÄEN" OHI. EI ANNETA NÄIN KÄYDÄ!

Mitä tahansa teetkin, mieti, mitä hyötyä siitä on yrityksellesi ja sen menestymiselle. Kaikessa! Kiristyvässä kilpailussa on jatkuva parantaminen ja kehittyminen niin tuotteiden ja palvelujen kuin toiminnan, prosessien ja johtamisenkin osalta erittäin tärkeää!

Ota henkilöstö mukaan tähän kehittämiseen!

Uskomme yritysten mahdollisuuksiin ja kilpailukykyyn jos tarvittavat asiat tehdään. Suunta pitää olla selvä eikä se saisi vaihtua jatkuvasti! Hyvinkin usein ulkopuolinen asiantuntija näkee mahdolliset ongelmat ja löytää ratkaisut helpommin kuin itse. Vauhti- tms. "sokeuksissa" ja tiedostetuissa kehitystarpeissa tiedämme, että

VOIMME AUTTAA!