Markku Kylmäsen mietteitä ja kuulumisia - keskustelufoorum/blogi – 17.10.2017

Josko vähän peilaisi yrittämistä ja yritykseni  kehittymistä sekä antia asiakkailleen!

Klikkaamalla saat alla olevan kuvan suuremmaksi!

Oheisena muutama asia ja niihin liittyvänä kommentteja koskien omaa yritystäni:

1. LÄHTÖTILANNE KUNNOSSA Tuotteet ja palvelut sekä  liikeidea pitää olla kunnossa  kun asioita tehdään!

- Tausta työelämästä sekä 10 vuotta Det Norske Veritaksessa antoi erittäin hyvän perustan lähteä konsultoimaan.
-  liikkeellelähtövauhti ja asiakaskunnan kehitys olivat todella hyvät

2. HYVIN MENEE, MUTTA  MENKÖÖN!  Jos asiat kunnossa ja  asiakkaita/asiakkailla  luottamusta, no problem!

- alkuvuosista lähtien toiminnallisesti ja taloudellisesti yritys pärjäsi erittäin hyvin, huomioiden kuitenkin, että kyseessä oli yhden miehen yritys

3. "SE ON PIENESTÄ KII!"  "Pienet isot asiat" helposti  tekevät asioista todella hankalia  ja elämä ja yrittäminen muuttuu  olemassa olon taisteluksi. Jos perusasiat ovat kuitenkin kunnossa, periksi ei pidä antaa! 

- yksityisen puolen asiat vaikuttavat aina paljon.
- oma "kiirastuleni" ja "harmagedon" mm. taloudellisesti oli 5 vuotta kestänyt ja n. 750.000 € kokonaisuudessaan maksanyt avioero, jonka yhteydessä (eron lopulta aikaansaamiseksi) otetut lainat painavat edelleen ja tilapäiset maksuvaikeudet vaikuttivat mm. luottokelpoisuuteen
- ei auta vaikka olisi ammatillisesti kuinka hyvä tahansa, jos "oheisasiat eivät ole kunnossa"
- toimintakykyä sabotoivia asioita voi tulla yrittäjille ja PKT-yrityksille hyvin monella tavalla, mutta "tuleen ei pidä jäädä makaamaan" eikä "yrittänyttä laiteta". Eteenpäin vaan sanoi mummo lumessa...jos rahkeet kestävät.

4. KOKEMUS ERI TOIMIAJOILTA  JA OSAAMINEN ANTAVAT PAINOA JA VAKUUTTAVUUTTA  Jokaisena päivänä ja jokainen  toimeksianto/yhteistyötilanne  lisää osaamista ja siten antia  seuraaville asiakkaille!!!

- itselläni on ollut ilo ja kunnia toimia niin konsulttina, kouluttajana ja kehittäjänä kuin sertifioijanakin/pääarvioijana lähes kaikilla tärkeimmillä liiketoiminta-alueilla ja vieläpä asiakastyytyväisyyden ja asiakastulosten perusteella menestyksellisesti.

5. "MONI KAKKU PÄÄLTÄ KAUNIS MUTTA ON SILKKOA SISÄLTÄ"  Moni yritys/yritysjohto pyrkii näyttämään parhaalta tai siltä, mitä olettaa asiakkaitten heiltä odottavan.  Hyvinkin usein ja luonnollisistakin syistä totuus on toinen, joskus karkeastikin erilainen.  Joskus asia ei ole tiedostettu itse eikä ehkä tarkoistuksellinen mutta... hyvin joskus jopa oma valinta ja siten asiakkaitten harhaan johtamista.

- on ollut kunnia tehdä yhteistyötä monen erittäin hyvien ja hyvillä tavoitteilla ja periaatteilla toimivissa asiakasyrityksissä
- vastaan on tullut ja eri tavoin tullut törmättyä myös em. kuvatunlaisin yrityksiinkin.
- ikävä on, jos tuollainen harhaajohtaminen johtuu osaamattomuudesta eikä itse asioita tiedosta, tahatonta. Osin tätä on myös vaikea ymmärtää, jos ollaan kuitenkin tosissaan liikkeellä
- ikävintä ja pahinta kuitenkin on, jos tuollaista tehdään tarkoituksellisesti esim. säästö- tms.syistä, tällaista ei pitäisi tapahtua
- tuollainen yleensä jossakin vaiheessa iskee takaisin ja lujaa...ja sitä on erittäin vaikea korjata...Siispä, tee tosissaan ja rehellisesti se mitä teet.

6. OPPIVA ORGANISAATIO asettaa tavoitteita ja mittaa suoritustaan todellisilla mittareilla.  Jos selkeitä tavoitteita ja mittareita ole, on helposti tuuliajolla..."SATTUMA KULJETTAA"...

- PDCA  = Suunnittele -Toteuta -Arvioi/tarkista - Reagoi/tee tarvittavat korjausliikkeet on  toimintamme ydin
- tätä viestitämme ja pidämme mukana kaikissa toimeksiannoissamme, miksi?
- Koska....

7. JOS AIDOSTI AIKOO OLLA VAKAVASTI OTETTAVA TOIMIJA PITÄÄ OMASTA KILPAILUKYVYSTÄ PITÄÄ HUOLTA!  * toimintaa pitää jatkuvasti kehittää - suunnitella  * toimenpiteet ja toteutustavat pitää selkeästi kaikille osallisille määrittää ja niiden soveltamista edellyttää  * tuloksia ja toimintamalleja tulee analysoida kaikilla tasolla käyttäen mittaristoa - näistä vastuussa olevien ja niihin vaikuttamaan pystyvien tahojen kanssa  *tulosten perusteella pitää tehdä tarvittavat toimenpiteet ja siten  JATKUVASTI SOVELTAA PDCA:TA

 - millään muulla tavalla ei voi pärjätä!
- Tätä sovellamme myös omassa toiminnassamme - jatkuvasti!

Mitä tahansa teetkin, mieti, mitä hyötyä siitä on yrityksellesi ja sen menestymiselle. Kaikessa! Kiristyvässä kilpailussa on jatkuva parantaminen ja kehittyminen niin tuotteiden ja palvelujen kuin toiminnan, prosessien ja johtamisenkin osalta erittäin tärkeää!
Ota henkilöstö mukaan tähän kehittämiseen!

Uskomme yritysten mahdollisuuksiin ja kilpailukykyyn jos tarvittavat asiat tehdään. Suunta pitää olla selvä eikä se saisi vaihtua jatkuvasti! Hyvinkin usein ulkopuolinen asiantuntija näkee mahdolliset ongelmat ja löytää ratkaisut helpommin kuin itse. Vauhti- tms. "sokeuksissa" ja tiedostetuissa kehitystarpeissa tiedämme, että

VOIMME AUTTAA!

sdjfsakfjkasödlkflöaskflöasdkflö